”Fikasamtalen animerar min fantasi!”

Han är månskensbonden och den sociala uppfinnaren. Som  nu vill utforma en livsmedelsstrategi tillsammans med ydreborna; en strategi som passar in i verkligheten - inte bara på pappret. Bernhard Jensen har en utopisk vision för Ydre kommun.

Månskens bonde

Foto: Bernhard och fåren.

Vi träffas på Gnistan, styckeriet i Rydsnäs. Här möter oss en av styckeriets delägare, Lennart Jonsson. Lennart har satt på kaffe, Bernhard fyller ett fat med hembakta kakor. Vi slår oss ner kring fikabordet, och återskapar således ett scenario som varit tongivande för Bernhards arbete. Ty det är vid olika fikabord runt om i kommunen som tankar och erfarenheter har delats, och fortsätter att delas. Här har bygdens invånare fått säga sitt om vad de finner viktigt och hur olika mål skulle kunna realiseras.

– Själv är jag månskensbonde och social uppfinnare; jag är inte expert på livsmedelsproduktion. Jag kommer med ett utanförperspektiv och jag lyssnar till dem med kunskap. Så som Lennart här, säger Bernhard och tillägger:
– Fikasamtalen animerar min fantasi!
Fantasin ledde till en novell, i vilken Bernhards vision för Ydre kommun synliggörs. Denna ska vi snart återkomma till. Först lite bakgrundsfakta.

Det kom en uppmaning från regeringen om en livsmedelsstrategi för Sverige. ”Maten vi äter måste produceras någonstans, frågan är var och hur”, skriver landsbygdsminister Sven-Erik Bucht i en proposition. Svaret på frågan är att det ska ske i Sverige - och på ett konkurrenskraftigt, hållbart sätt, med ökade arbetstillfällen.
Bucht skriver vidare: ”Livsmedelsstrategin ska också leda till ökad andel närproducerat, ekologisk produktion samt bättre möjlighet för konsumenten att göra medvetna val.”
Och: ”Vi behöver en sammanhållen politik för att stödja Sverige som konkurrenskraftig matnation på en global marknad. Därför presenterar regeringen en livsmedelsstrategi som för första gången inkluderar hela livsmedelskedjan för att skapa långsiktiga förutsättningar hela vägen från vetet på åkern till tallriken i hemmet, i skolan, på restaurangen och ut i världen.”

I Östergötlands län har Vreta Kluster, en tvärvetenskaplig utvecklingsarena för teknik- och affärsutveckling i de gröna näringarna, fått uppdraget att koordinera och verkställa den regionala livsmedelsstrategin, med målet att öka produktionen och konsumtionen av mat som är producerad i Östergötland.
Ydre kommun valde att ta sig an uppmaningen i projektform, och till detta sökte man en projektledare. Enligt ett sammanträdesprotokoll är målet att projektet ska kunna ”leda till ökad livsmedelsproduktion, hållbara företag inom livsmedelsproduktion, mer lokalproducerad mat, bättre samarbete mellan kommun och näringsliv. Miljö och hållbarhet är våra mest åtråvärda tillgångar i framtiden. Projektet kan hjälpa aktörer att lyfta blicken från sitt eget arbete och få möjlighet att se sig i ett större sammanhang.”
Projektet finansieras till 50% av kommunen och 50% av Länsstyrelsen Östergötland.

Månskensbonde

Foto: I hemmet, Stationshuset i Lägern utanför Rydsnäs, finns fåren, hönsen, växthuset, grönsaksodlingarna. Livet här har gjort avtryck på Bernhard.

När Ydre kommun utlyste projektanställningen hade Bernhard sedan en tid tillbaka haft tankar om en livsförändring. Under många år hade han veckopendlat till sitt arbete i Danmark. Det blev tröttsamt. Dessutom hade tillvaron hemmavid, i idylliska Stationshuset i Lägern, gjort avtryck. Här finns fåren, hönsen, det rymliga växthuset, grönsaksodlingarna; här finns livet som blivit till en livsstil.
– Jag funderade över om jag inte skulle göra något annat under en del av mitt liv.
Bernhard skrev en ansökan - och fick projektanställningen. Arbetet inleddes i november 2017 och ska fortlöpa under ett års tid.

Det blev således något annat för Bernhard. Men nu inte helt åtskilt från hans tidigare arbete. Bernhard är utbildad socialpedagog och sociolog och har ägnat sig åt sociala uppfinningar. Bland annat har han haft en roll som ambassadör för människor med intellektuella funktionshinder, samt arbetat inom terapeutisk verksamhet. Lyhördhet har varit viktigt. Så även i Bernhards nya roll.
– En psykolog, min vän och samtalspartner, har sagt: ”Om det inte finns resonans mellan människor, spelar varken tid, kvalifikationer eller goda åsikter roll.” Jag har ett relativt brett resonansbälte.
I möten med ydreborna samlar Bernhard värderingar kring ämnen som ekologi, service, turism och närodling. Vad finner de viktigt?
– Jag jobbar med ett så kallat ”bottom-up-perspektiv” (nerifrån och upp). Det är ett demokratiskt sätt att bringa fram en livsmedelsstrategi. Jag ska lyssna på människorna.
Lennart gör en parallell till fotboll:
– När en lagkapten en gång fick frågan huruvida Zlatan skulle vara med och spela i kommande match, blev svaret: ”Det handlar inte om Zlatan, det handlar om laget!” Laget är ydreborna!
Målet är att skapa en livsmedelsstrategi som passar in i människors verklighet.

Fikasamtalet

Foto: Fikabordet. Här i det vackra växthuset invid Stationshuset i Lägern, utanför Rydsnäs. På bilden syns, förutom Bernhard, ydreborna Kirsten Lykkebo och Zacheriah Kramer. Den senare med dottern Eiri Kramer.

Tillbaka till novellen.
”En bil på landsväg 134 lämnar Jönköpings län och kör in i Ydre - Östergötlands läns minsta kommun…” Så inleder Bernhard ”En sensommardag i Ydre kommun”, novellen som låter läsaren följa med på en fiktiv resa genom kommunen, med anhalter som målar upp bilder av hur matproduktionen skulle kunna se ut.
– Jag tycker inte om att arbeta med problem, jag vill arbeta med fantasier, säger Bernhard.
Här nämns höns och en vedugn på äldreboendet Solängen i Österbymo.
Ett människobibliotek där folk i trakten har möjlighet att träffas - eller sonika låna en människa för en pratstund. Boken är en väg till kunskap, så även en människa.
Små primitiva, mobila stugor tillverkade av återvinningsmaterial.
Tillvaratagande av kaffesump, som efter bryggning har 98% av näringen kvar.
Och mycket annat. Mycket.
Övergripande skulle kunna sägas att idéerna bottnar i ett tillvaratagande av kommunens resurser, gärna det som är unikt för platsen, och stundom det som annars skulle bli en ratad biprodukt, samt att de hör ihop med varandra. Det är med varje del av Ydre som med en människa: ingen är en ö.

Fiktiv, jo. Utopisk, kanske. Iallafall menar Bernhard det. Men inte verklighetsfrämmande. Samtliga scenarier som beskrivs kommer ur Bernhards egen erfarenhet eller ur den kunskap han tillskansat sig genom otaliga samtal med kommuninvånare som besitter kunskap inom olika områden.
Allt utom idéen om Ikea-påsarna. Den är ny och borde, enligt Bernhard, förverkligas snarast. För att tygpåsar inte är ett bra substitut - Bernhard hänvisar till en dansk studie som visat att för att göra tygpåsen mer miljövänlig än plastpåsen måste den förra användas 7000 gånger - samt för att hinna först.
– Om inte vi gör det, kommer någon annan att göra det!
Novellen får förklara idén. När vi kommer in i texten befinner sig resenären i Asby Lanthandel. Han får en kopp kaffe och en hemgjord ostmacka - återigen: fikabordet - och kommer i samtal om en tidningsrubrik som lyder: ”Ikea har succé i Ydre”.
”Flickan som serverar kaffet berättar: – Vi hörde talas om att plastpåsens tid var över och funderade över utmaningen. Vi kom på att vi kunde använda de blå Ikeapåsarna, och göra ett lokalt pantsystem. Nu finns Ikeapåsar i ydrebutiker. Du köper dem för fem kronor och om du handlar och har glömt din påse köper du en ny, med visshet om att du kan få pengarna i retur. Ydre Näringsliv är på gång med en egen påse i samma design - och en Götamatpåse är i produktion.”
Tänker du att påsen sedermera ska bli rikstäckande?
– Nej. Sidney! Monte Video! Nuuk!

Kaffet är urdrucket och Bernhard börjar bli sen till ännu ett möte. Det blir som sagt många sådana, såväl i mindre som i större skala. I lördags anordnades till exempel en samtalssalong om mat på YdreKompaniet i Österbymo, och vid ett senare tillfälle, 3 maj, bjuds in till samtal på Stebbarps Gård, Torpön. Då ska man diskutera huruvida Ydre ska ha ett eget slakteri.
Frågan ställs till ydreborna. För om det ska bli som Bernhard vill, ska det bli som invånarna vill. Folket ska inte vara marionettdockor - utan vara med och skriva manus till pjäsen. Den pjäs som i detta fall heter livsmedelsstrategi.

Text: Kristin Kramer

Bernhard Jensen är projektanställd av Ydre kommun, för att utforma en livsmedelsstrategi på kommunal nivå.

– Jag är månskensbonde och social uppfinnare; jag är inte expert på livsmedelsproduktion. Jag kommer med ett utanförperspektiv och jag lyssnar till dem med kunskap, säger Bernhard, och syftar till invånarna i Ydre kommun.

– Jag jobbar med ett så kallat ”bottom-up-perspektiv” (nerifrån och upp). Det är ett demokratiskt sätt att bringa fram en livsmedelsstrategi. Jag ska lyssna på människorna.

Bernhard har en utopisk vision för Ydre kommun.

Vreta Kluster är en framgångsrik mötesplats och tvärvetenskaplig utvecklingsarena för teknik- och affärsutveckling i de gröna näringarna, som bidrar till branschernas utveckling och tillväxt.