Åkerbönonor för industriell förädling

I Östergötland är åkerbönor en populär fodergröda till såväl grisar som kor. Åkerbönan trivs bra på lerjordar, och ger bra skörd. Till människor finns färska gröna åkerbönor att köpa i livsmedelsbutiker i till exempel Storbritannien och Sydeuropa, medan man i Sverige hittills bara har skördat åkerbönor fullt mogna och torra till djurfoder.

I detta projekt provodlas ett femtontal sorter av åkerböna som sedan kommer att testas i ett antal livsmedelsföretag. Genom att förädla bönorna och producera livsmedel av dem skall man utvärdera vilka sorter som passar bäst i storskalig livsmedelsproduktion och därigenom möjliggöra nya produkter med svenskodlad råvara. Odlingsförsöken genomförs av Hushållningssällskapet i Östergötland och JL Utveckling har kontakter med de industriella aktörerna. Projektet genomförs under 2018 med odling på Östgötaslätten och förädling i Mellansverige under september- oktober. Projektet finansieras av Region Östergötland.

4

Foto: Specialsåmaskin

5

Foto: Åkerböna

6

Foto: Mekanisk radhack

Frågor till
Per.stahl@hushallningssaölöakapet.se
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
 

Vreta Kluster är en framgångsrik mötesplats och tvärvetenskaplig utvecklingsarena för teknik- och affärsutveckling i de gröna näringarna, som bidrar till branschernas utveckling och tillväxt.