Tackfilm för landshövding Elisabeth Nilsson

Med denna lilla film vill vi tacka av landshövding Elisabeth Nilsson, och skicka ett stort TACK för hennes engagerade gärning för det gröna näringslivet! Inte minst genom att driva på så att en regional livsmedelsstrategi för Östergötland nu är verklighet. Vi är många som ska göra allt vi kan för att bidra till att förverkliga den.

Vreta Kluster är en framgångsrik mötesplats och tvärvetenskaplig utvecklingsarena för teknik- och affärsutveckling i de gröna näringarna, som bidrar till branschernas utveckling och tillväxt.