• Vreta Kluster utvecklar de gröna näringarna
  • Vreta Kluster ger extra näring till ditt möte eller konferens
  • Vreta Kluster Temaområden
  • Vreta Kluster flexkontor

UPPTÄCK VAD VI KAN ERBJUDA DIG

intro erbjudanden

intro erbjudanden mellan

intro erbjudanden smal

Vreta Kluster är ett utvecklingscentrum och en resurs som bidrar till nya innovationer, utveckling, fler jobb och tillväxt inom de gröna näringarna i Östergötland.

Jordbruksverket utlyser 4 miljoner kronor till kurser och utbildningar inom traditionell småskalig matkultur

 Jordbruksverket utlyser 4 miljoner kronor till kurser och utbildningar som syftar till att förmedla kunskap om traditionell småskalig matkultur samt utveckla och bevara ett levande och dynamiskt kulturarv inom mat- och livsmedelsframställning. Stöd kan beviljas till insatser som bidrar till lokal och regional matidentitet samt produktutveckling. Projekten kan också omfatta utbildningsinsatser inom försäljning, logistik samt utveckling av förpackningar och varumärken.

Företag, föreningar, andra organisationer, myndigheter, kommuner, landsting och regioner kan söka det stödet mellan den 25 mars och den 31 maj 2019.

Läs mer på Jordbruksverkets sida »

matkultur

Pågående projekt

Agtech 2030

Agtech 2030

Initiativet Agtech 2030 syftar till att etablera en innovationsmiljö för morgondagens lantbruk, med fokus på sensorer, digitalteknik, AI och sakernas internet.

Marknadslyftet

Marknadslyftet

Intresset för lokalt producerade livsmedel blir bara större och större. Allt fler vill handla lokala råvaror och även veta mer om hur maten produceras. Det här är en möjlighet som östgötska bönder och livsmedelsföretag har stor möjlighet att fånga.

Regional Livsmedelsstrategi Östergötland

Regional Livsmedelsstrategi Östergötland

Den regionala livsmedelsstrategin bidrar till att öka produktionen och konsumtionen av livsmedel producerade i Östergötland.

Swedish Scaleups

Swedish Scaleups

Swedish Scaleups är ett samverkansprojekt där tio företagsinkubatorer och science parks i Eskilstuna, Linköping, Norrköping, Uppsala, Västerås och Örebro samverkar för att fler företag ska växa och öka sin omsättning.


VISA alla projekt

Facebook

Omvärldsbevakning

 banner gron verkstad   banner gron kunskap2