Mer lokalproducerade livsmedel i offentliga kök

Med syfte att få inspiration, goda idéer och erfarenhetsutbyte till pågående arbete med livsmedelsstrategin i Östergötland, arrangerade Vreta Kluster ”Tema Mat” i samarbete med Länsstyrelsen i Karlstad en studieresa för länens aktörer och ansvariga för kostfrågor i offentliga kök.

Uppslutningen var god med representation av politiker, tjänstemän, strateger och kockar närmast gästen. Samma uppställning mötte upp i Karlstad och resulterade i många livliga samtal med uttalade planer för fortsatta samarbeten. Våra egna politiker sågs på hemresan redan skriva på motioner som kan påvisa vikten av, och underlätta pågående arbete i kommuner och region. 

På Länsstyrelsen i Karlstad möttes vi av Linda Blomqvist- Lindström, enhetschef regional utveckling, Christina Wikström och Camilla Andersson/ Mat – och landsbygdsstrateger på Länsstyrelsen som bjudit in dagens föreläsare.

Alain Grenard och Isabelle Sjödén med projektet ”Nära mat till många gäster”. En spännande matresa genom Värmland för att kartlägga närproducerade produkter som skulle kunna användas i storkök om logistiken var anpassad och användningsområdena förberedda. Projektet har lyckats få kockarna att nätverka kring värmländska råvaror. Det återstår arbete med logistiken, priser, tillgång och marknadsföring men deltagarna i projektet har fått en ökad känsla och respekt för närproducerade råvaror. Gymnasieskolorna, som har varit piloter i projektet, köper idag 19 % närproducerat av 11 närproducenter, allt från griskött, nötkött, grönsaker, ost, spannmål och ägg.”

Linnea Olsson, Koststrateg Karlstads kommun/ Barn- och ungdomsförvaltningen:                      
”Mellan år 2015–2018 drev projektet Klimatsmart mat. Projektet syftade till att minska matsvinnet och öka den hållbara och klimatsmarta maten i kommunens skolor och förskolor. Projektet har rönt stor framgång och skapat ett hållbart arbetssätt. Matsvinnet har nästan halverats och klimatpåverkan från livsmedelsinköpen har minskat.” Projektet bidrog till att Karlstads kommun blev Årets Hållbara Skolmatskommun i White guide junior 2017.

Claes Jonasson och Lena Calais, Nifa - Branschföreningen för värmländska mat- och dryckesföretag.
”Vår vision: Att med drivkraft, mod och passion öka intresset för mat- och dryck i Värmland och att skapa lönsam tillväxt i matregionen Värmland, med delmål omvärldsbevakning, affärsutveckling, marknadsutveckling, digitalisering och Måltidsturism.

Jonas Enström, Skafferi Värmland
Skafferi Värmland AB startades vårvintern 2015, bl. a som ett resultat av önskemål från småskaliga producenter. SkafferiVarmlandGrundidén är att som grossist agera länk mellan bra värmländska livsmedelsproducenter och konsumenter.

”Vi köper idag från ca 40 producenter och med drygt 300 olika artiklar.

Varmland BildVåra kunder i Värmland är ett 80 tal butiker ICA/COOP, specialbutiker, restauranger och 6 kommuner. Kommunintresset ökar och i höst kör vi igång försök i ytterligare tre kommuner. Utanför länet levererarar vi till ett tiotal restauranger och vi har precis lanserat en webbshop, för kommuner och direkt mot slutkonsument.”

Resan avslutades dag två med studiebesök på Lindås Lamm där Elsa Lund Magnussen berättade om gårdens omfattande verksamheter, samt bjöd på lunch tillagade av gårdens produkter.

 

 

RO VK LO EU loggor

Vreta Kluster är en framgångsrik mötesplats och tvärvetenskaplig utvecklingsarena för teknik- och affärsutveckling i de gröna näringarna, som bidrar till branschernas utveckling och tillväxt.