Pressmeddelande: Vreta Kluster AB bjuder in till delägarskap

Vreta Kluster AB, som driver utvecklingsarenan Vreta Kluster för det gröna näringslivet i Östergötland, bjuder nu in näringslivet att bli delägare i verksamheten. I syfte att få in ökad kunskap och engagemang, för att skapa ännu större affärsnytta, genomförs en nyemission där 49 procent av aktierna erbjuds till utvalda aktörer.

Vreta Kluster har sedan starten 2011 utvecklats till landets främsta utvecklingsarena och företagspark för det gröna näringslivet, dvs. för alla som är verksamma inom livsmedel, jordbruk, skogsbruk, energi och närliggande branscher.

– Målsättningen med Vreta Kluster är att utveckla och skapa tillväxt inom det gröna näringslivet i regionen. Idag verkar ett 30-tal företag på klustret och det pågår många spännande utvecklingsprojekt där företag, innovatörer och forskare arbetar tillsammans. Nu är det dags att ta nästa steg i utvecklingen för att få in mer kompetens och engagemang och kunna skapa ännu större nytta för det gröna näringslivet, säger Sten Gunnar Johansson, vice ordförande i Vreta kluster.

Stort intresse
Det pågår redan diskussioner med ett flertal aktörer som visat intresse och Vreta Kluster räknar med att ha minst fem nya delägare under hösten.

– Det är inte av avkastningsskäl man går in som delägare, här ska kapitalet arbeta för större nytta. Däremot har många företag mycket att vinna på att tydliggöra sitt engagemang i Vreta Kluster, främst när det kommer till projektsamverkan och affärsutveckling. De gröna branscherna är väldigt uppmärksammade idag, bland annat genom regionernas smart specialiseringsarbete, och därmed blir också aktörernas varumärkesarbete allt viktigare. Här erbjuder Vreta Kluster AB, genom ägarspridningen, en unik möjlighet, säger Sten Gunnar.

Fakta
Vreta Kluster AB är ett dotterbolag till Sankt Kors Fastighets AB som ägs av Linköpings kommun. Fastigheterna på Vreta Kluster ägs också av Sankt Kors men ingår inte i erbjudandet. Det utvecklingsarbete och de projekt som bedrivs inom ramen för Vreta Kluster basfinansieras med projektmedel främst från Region Östergötland och Linköpings kommun. Andra finansiärer är bland annat EU:s strukturfond.

Efter den nyemission som nu genomförs är det totala antalet aktier i Vreta Kluster AB 980 st. Sammanlagt erbjuds 480 aktier till försäljning vilket tillför bolaget 240 000 kronor i form av eget kapital.

För mer information kontakta:
Sten Gunnar Johansson, mobil 070-593 63 46

pdfLadda hem prospekt

Östgötska insektsodlare inspireras av holländare

insekstodlare 180514

Vreta Kluster har precis fått igång en insektsodling där matavfall blir fluglarver som blir foder. Insekter har flera fördelar, inte minst som alternativ proteinkälla och djurfoder. Men än så länge är insekter endast godkänt som fiskfoder i svensk livsmedelsproduktion. I Holland har man kommit längre och representanter från Vreta Kluster, tillsammans med två fjäderfäproducenter och forskare från SLU, har besökt flera verksamheter i Holland för att lära sig mer.

Läs mer

Naturbeteskött från Östergötland – lokala och globala mervärden på väg ut på den östgötska marknaden

naturbetesbonder 2017 foto Ola Jennersten naturbetesmark hos Sten Dalhog
Naturbetesmark hos Sten Dalhög och Anette Sunnanstad, Monsabola, Ödeshög, Östergötland. Foto: Ola Jennersten

Naturbeteskött från Östergötland är både en blivande produkt och ett projekt som passar väl in i målsättningen för den regionala Livsmedelsstrategin. Föreningarna Östgötamat och Naturbeteskött i Sverige tillsammans med LRF Östergötland kommer under tre år att arbeta med marknadskommunikation, innovationer och kompetensutveckling av lamm- och nötköttsproducenter för att kunna lansera ett Östgötskt Naturbeteskött med tydliga mervärden.

Läs mer

Från startup till scaleup – över 200 företag i östra Mellansverige växlade upp genom Växtzon

Drabe VVS 800x346

Vänster: Caroline Drabe, vd Västerås Science Park
Höger: Växtzon Venture Summit, foto: Johan Wahlgren

I början av mars var det fullt hus på Växtzon Venture Summit – en lyckad avrundning på det treåriga samverkansprojektet Växtzon. Målet med projektet är att öka antalet stora tillväxtföretag i östra Mellansverige genom att öppna upp regiongränserna och dela med sig av kunskap, nätverk och kapital. När projektet nu summeras visar det på goda resultat, samtidigt som planer smids för en fortsättning.

Nio science parks och inkubatorer i östra Mellansverige har under tre år hittat ett sätt att samarbeta som inte syns alltför ofta i Sverige. Under en eftermiddag i mars bjöd Växtzon in investerare, startups och scaleups till en inspirerande final, Växtzon Venture Summit, där entreprenörskap, kapital och tillväxt var i fokus.

Läs mer

Åtgärder som förbättrar vattenkvaliteten i odlingslandskapet

Webbnyhet diken

Det finns ett stort behov av kostnadseffektiva lösningar för underhåll av öppna diken och täckdiken och att visa på nyttan av ett miljöanpassat dikesunderhåll. Här finns en potential för entreprenörer att bredda sitt utbud av dikes-/våtmarksunderhåll.

Med projektstöd av Jordbruksverket och europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling anordnade Länsstyrelsen i Östergötland en demonstrationsdag om dikesunderhåll den 27 september 2017 i Lyngsjöån på Vikbolandet.

Läs mer

Vreta Kluster är en framgångsrik mötesplats och tvärvetenskaplig utvecklingsarena för teknik- och affärsutveckling i de gröna näringarna, som bidrar till branschernas utveckling och tillväxt.

Vreta Kluster
Klustervägen 11,13 [vägbeskrivning]
590 76 VRETA KLOSTER
Sverige

Kontakta oss
In English

Prenumerera på vårt nyhetsbrev. Klicka här

 

Följ Vreta Kluster på
Facebook
Twitter
Mynewsdesk