Lästips från KSLA för alla som är intresserade av skogens nyttor

KSLA Caseutmaningen 2018

Ett kommunikationskoncept som ökar förståelsen för skogens olika nyttor.

Kungliga Skogs- och Lantbruksakademiens Tidskrift 1-2019 handlar om Caseutmaningen – en pedagogisk modell för att lösa problem, ofta på kort tid. Utmaningarna ska lösas i grupper sammansatta på ett sådant sätt att gruppmedlemmarnas kunskaper kompletterar varandra. En jury bedömer sedan gruppernas bidrag.

Den 26–28 oktober 2018 hölls KSLA:s Caseutmaning för fjärde gången och arrangemanget lockade 14 engagerade unga deltagare.

2018 års utmaning gick ut på att ta fram ett kommunikationskoncept som ökar förståelsen för skogens olika nyttor, med koppling till FN:s globala hållbarhetsmål. Utmaningen handlade alltså om att finna sätt att få kommande generationer att förstå skogens värden för vårt samhälle.

I skriften presenteras de fyra gruppernas olika lösningsförslag. Ladda ner den här »

Affärsutveckling för företag som producerar funktionella livsmedel

Representanter från företagen samlade tillsammans med projektledarna under seminariet.

Den 1 februari var det uppstart på Vreta Kluster för en aktivitet som ska stödja företag vilka tillverkar funktionella livsmedel. Innebörden i funktionella livsmedel är att de tillför mer värden än att bara mätta. De deltagande företagen i nätverket tillverkar bland annat olika typer av juicer, must, fermenterade grönsaker och kombucha.

Aktiviteten ingår i projektet Växtzon som finansieras av Tillväxtverket.

– Syftet med Växtzon är att hjälpa företag med affärsutveckling. Projektet kombinerar kunskap, kompetens och nätverk från olika inkubatorer, universitet och kluster i Östra Mellansverige. Allt kan skräddarsys till en mix som passar företagens individuella tillväxtbehov, berättar Elisabet Ström, projektledare Växtzon, Vreta Kluster.

– Målet med dagens möte är att lyfta fram företagens frågeställningar och behov. Det blir utgångspunkt för hur vi formar fortsättningen, säger Jesper Lindström, även han projektledare Växtzon, med lång erfarenhet från livsmedelsindustrin.

Brett perspektiv av frågeställningar
De frågor och behov som kom upp spände över ett brett spektrum av områden. Några av dem var internationalisering, hållbarhet och kapitalanskaffning, vilket är prioriterade områden inom Växtzon. Ett annat var hälsokommunikation.
– Hälsokommunikation är viktigt för produkternas marknadsföring. Men vad får och vågar man säga? Ett exempel är att forskning visar att bär innehåller nyttiga antioxidanter. Men det kan inte företagen använda i sin marknadsföring säger regelverket. De måste bevisa att just exakt de bären de har i sina produkter kan leva upp till det. För att få säga det måste man utgå från en studie utförd specifikt på företagets utvalda bär. Och att göra en sådan objektiv studie är dyrt. Det blir ett dilemma, helt enkelt, säger Jesper.

Vill ni vara med i denna aktivitet inom Växtzon? Kontakta då Elisabet Ström eller Jesper Lindström.

Elisabet Ström
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
070-764 44 56

Jesper Lindström
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
0708-99 33 63

Jesper och Elisabeth

Drivbänk – årets hållbara hopp!

Föreningen Linköpings miljönätverk i samarbete med studentföreningen Navitas (hållbarhetsintresserade studenter vid Linköpings Universitet) har tilldelat miljöpriset ”Årets Hållbara Hopp” till Projekt Drivbänk!

Motiveringen lyder:

”Årets vinnare har ett holistiskt arbetssätt som integrerar ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet på ett fungerande sätt.

Vinnaren visar att passion för hållbarhet är nyckel till enastående resultat.
Vinnaren tar sig an stora aktuella problem i samhället, såsom integration av nyanlända, genom att skapa arbeten inom grön näring. De får in miljöaspekten i sin verksamhet genom att bl.a. odla med ekologiska principer.

Vinnaren har en stor möjlighet att göra intryck på många människor genom att så frön med kunskap om hållbarhet. Frön som sprider sig och inspirerar människor även utöver den huvudsakliga målgruppen.”

Vill du komma i kontakt med Drivbänk, kontakta Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

drivbank
Övre raden från vänster: Louise Ridderström, Jenny Engzen, Madeleine Knutström, Christina E Nordström, Victoria Kahnborg-Edoff
Nedre raden: Thomas Collin, Camilla Oscarsson, Daniel Sandberg

Prisutdelning och högtidsmiddag vid Hagdahlsakademien

Hagdahlsakademien bildades 2002 och finns till för att stödja östgötsk mat, konst, konsthantverk och kultur i kokboksförfattaren Charles Emil Hagdahls anda. Den 6 februari hölls den årliga utdelningen av priser och diplom.

jonas alvin

Utmärkelsen 2019 års Hagdahlskock tilldelades Jonas Alvin som är köksmästare på Stångs Magasin för ”fokus på den gröna gastronomin, samt framgångar i matlagningstävlingar på både regional och riksnivå.”

katarina

Hagdahlspriset 2019 gick till Katarina Westlund, som är förstelärare på Dackeskolans restaurangutbildning i Mjölby. Katarina är bland annat engagerad i att lyfta fram kvinnor inom restaurangbranschen och har stöttat 150 tävlande kockelever genom åren. Motiveringen lyder:  ”För inspirerande kunskapsförmedling samt framgångsrikt stöd till tävlande kockelever.”

Äldrematpriset mottog Trumpetargatans Äldreboende i Norrköping, för att man ”både bjuder på god och nyttig mat vid måltider med vacker dukning, och ordnar olika tillställningar som bidrar till att de boende på demensavdelning bibehåller de funktioner man har kvar.”

Skolmåltidspriset delades ut till Åsbo skola i Boxholm:
”De som jobbar i skolrestaurangen på Åsbo skola brinner verkligen för sitt arbete. De lagar maten från grunden. För att stimulera barnen att äta nya rätter och mycket grönsaker hittar de på allt möjligt roligt. Åsbo skola i Boxholm är verkligen väl förtjänta Hagdahlsakademiens pris för Skolbarns Matvanor.”

Per och Claes Eke-Göransson som driver landbaserad fiskodling på gården Åbylund, Vadstena fick diplom för ”utveckling av hållbar matproduktion genom landbaserad fiskodling i slutna system”.

Johnny Ståhl från Ödeshög är aktiv inom vatten- och fiskvård och tilldelades diplom med motiveringen ”För förtjänstfullt arbete för Vätterns fiske.”

I anslutning till utdelningen hölls årets högtidsmiddag som lagades av Hagdahlskocken Jonas Alvin tillsammans med duktiga åk 2-elever och lärare från Anders Ljungstedts gymnasium.

Mer info om Hagdahlsakademien finns på hagdahlsakademien.se

Agtech 2030

Initiativet Agtech 2030, som ska bidra till att göra Sverige världsledande inom utvalda jordbruksteknologiområden, har utsetts till ett Vinnväxt-program. Tidsplanen är 10 år och den planerade budgeten ligger i nivån 200 miljoner kronor. Bakom initiativet finns ca 20 olika organisationer, däribland Region Östergötland, Hushållningssällskapet och Vreta Kluster

Syftet är att skapa en inkluderande innovationsmiljö som genererar betydande teknik-, affärs- och kompetensutveckling samt ny kunskap inom lantbruksteknik. Fokus är nya koncept baserade på t.ex. sensorer, digitalteknik och mekanik men också på nya samarbeten och sätt att göra affärer.

– Målet är att bli en av världens mest framstående innovationsmiljöer inom jordbruksteknik med ryktet om sig att genom samarbeten och innovation möta centrala samhällsutmaningar såsom ökad matproduktion, minskad miljöbelastning och ökad lönsamhet för lantbrukare såväl som leverantörer till lantbruket, säger Per Frankelius som är forskare i innovation och marknadsföring vid Linköpings universitet och processledare för Agtech 2030.

– Under lång tid har Vreta Kluster arbetat för att sammanföra akademin och näringsliv för att generera tillväxt och utveckling i den gröna sektorn. Genom Agtech 2030 får vi nu chansen att växla upp detta till nya höjder, säger Helene Oscarsson, vd i Vreta Kluster.

– Effekterna förväntas bli tydliga bidrag till arbetet för att nå FN:s hållbarhetsmål, inte minst stärkt ekonomisk tillväxt, tryggad livsmedelsförsörjning, stärkt infrastruktur för innovation samt förbättrad naturmiljö, säger Charlotte Norrman, forskare i entreprenörskap och biträdande processledare för Agtech 2030.

– Resultatet förväntas bli nya samarbeten, fungerande test- och försöksarenor, internationella evenemang, nya företagsbildningar, påtaglig affärsutveckling i existerande företag, behovsmotiverad kunskapsutveckling, aktivt deltagande i media och genomförande av projekt med internationell lyskraft, s.k. "lighthouse projects", säger Uno Wennergren, professor i teoretisk biologi och vetenskaplig ledare tillsammans med Fredrik Gustafsson.

– Att koppla samman kapaciteten inom t.ex. Science Park Mjärdevi och WASP med den gröna sektorn kan skapa innovation och utveckling. Vi ser också att de nationella och internationella samarbeten vi har nu kan expandera, säger Helene Oscarsson.

Agtech 2030 colour v12dec2018

För mer information kontakta Per Frankelius, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. eller besök www.agtech2030.se.

Robot AI lantbruk kollage stor

Lantbruket är på väg in i en ny era, där digitalteknik, artificiell intelligens och big data är lika viktigt som agronomi och klassisk teknik. Hur ska en lantbrukare eller representant för ett lantbruksmaskinföretag hantera den allt ökande komplexiteten? Behövs helt nya koncept?

 

Uno WennergrenDSCF6748 24cm

Uno Wennergren, professor i teoretisk biologi, kommer tillsammans med professor Fredrik Gustafsson att säkerställa att Agtech 2030 håller högsta vetenskapliga klass. Wennergren har bl.a. forskat om transporter och logistik inom lantbruket i Europa och USA.

 

Fredrik Gustafsson

Fredrik Gustafsson, professor och specialist på sensorer, kommer tillsammans med professor Uno Wennergren att säkerställa att Agtech 2030 håller högsta vetenskapliga klass. Gustafsson har bl.a. forskat om hur man med smart teknik kan hindra noshörningar från tjuvjakt.

 

Charlotte Norrman Per Frankelius DSCF3939 3624

Charlotte Norrman, forskare i entreprenörskap, och säger Per Frankelius, forskare i företagsekonomi tillhör det team som leder Agtech 2030. De båda har exempelvis utvecklat metoder för att formera affärsmodeller inom lantbruket.

 

Helen Oscarsson

”Under lång tid har Vreta Kluster arbetat för att sammanföra akademin och näringsliv för att generera tillväxt och utveckling i den gröna sektorn. Genom Agtech 2030 får vi nu chansen att växla upp detta till nya höjder”, säger Helene Oscarsson, vd i Vreta Kluster.

 

Katarina Wiklund

Katarina Wiklund, vd i Hushållningssällskapet Östergötland, är en av de partner inom Agtech 2030 som kommer att fokusera på testplattformar för nya smarta koncept.

 

Magnus Borjesson

Magnus Börjesson, ordförande i företagsföreningen AgroÖst tillika lantbrukare på Högåsa gård, har i flera år varit drivande i det maskineri som nu formerar Agtech 2030.

 

Team Medins Maskin Tackdikning

Marcus och Johan Medin på Maskins Maskin är en av de många partners som ingår i Agtech 2030. De är specialister på täckdikning och vattenfrågor och dessutom framstående inom flygteknologi.

 

Ulrik Lovang

Ulrik Lovang på Lovang Lantbrukskonsult, också partner i Agtech 2030, är en erfaren rådgivare inom lantbruk och har ett stort nätverk av skickliga lantbrukare i sitt nätverk.

Vreta Kluster är en framgångsrik mötesplats och tvärvetenskaplig utvecklingsarena för teknik- och affärsutveckling i de gröna näringarna, som bidrar till branschernas utveckling och tillväxt.