Bondens egen Marknad

bondens logo

Bondens egen Marknad har sina rötter i England och startades i Sverige av en engelskman vid namn John Higson i slutet av 90-talet. Idag finns marknaden på ett tjugotal platser i Sverige och en av de absolut största är Bondens egen Marknad i Linköping.

I Linköping startade Bondens egen Marknad år 2000 som ett EU projekt, men sedan många år drivs marknaden helt utan EU-stöd av den ekonomiska föreningen Östgötamat, som har 88 medlemsföretag. I år är antal utställare cirka 30 stycken. Men på torget finns råvaror från drygt 35 företag. Många är välkända och bekanta för besökarna, men också nya aktörer, som Haag skog & Lantbruk, Livslotten och S:t Annagården med sina fantastiska havtornsprodukter. För Café och grillning ansvara Erik Carlsson från Herrsäter Gård.

Läs mer

Region Östergötland ser positivt på insatser mot foderbrist

Värmen och torkan i Östergötland har orsakat en akut brist på foder för betande djur. Region Östergotland ser positivt på att insatser görs och ska se över vad de egna verksamheterna kan bidra med.

En översyn i regionens olika verksamheter ska visa på vilket sätt regionen kan bistå djurhållningen. Det kan vara att upplåta betesmark, bidra med foder på annat sätt eller att i ökad utsträckning välja närproducerat kött utifrån de upphandlingar som gäller för sjukhusköken.

– Det är viktigt att vi i Region Östergötland ser över vad som kan göras i en svår tid. Enligt livsmedelsstrategin ska vi öka både produktion och konsumtion av närproducerade livsmedel. Som stor samhällsaktör har ett ansvar att bistå i en extrem situation men även för att underlätta och stödja våra lokala gröna näringar, säger regionrådet Margareta Fransson (MP).
"Vikig del av vårt näringsliv"

Läs mer

Spannmålsskörden i Östergötland en månad tidigare och betydligt mindre

Den ihållande högsommarvärmen är njutningsfull för många semesterfirare men har ett högt pris för landets livsmedelsproducenter, inte minst i Östergötland. Redan nu börjar man skörda rapsen och strax även korn och vete, vilket är en månad tidigare än normalt. Enligt Peter Borring på LRF Östergötland kommer skörden att ligga på mellan 50 och 90 procent av normalskörden vilket kan innebära ett intäktsbortfall på flera hundra tusen för den enskilde företagaren.

Än så länge är det svårt att säga hur länge fodret kommer att räcka till de östgötska djuren, men det finns stor risk för att många djur behöver slaktas tidigare än normalt och redan nu är det kö på slakterierna.

Helene Oscarsson är vd på Vreta Kluster och koordinerar verkställandet av Östergötlands livsmedelsstrategi, hon hoppas att handeln, kommunerna och konsumenterna väljer svenskt och östgötskt kött framför utländskt.

– Det finns risk för att det kommer bli ett överskott av svenskt kött i butikerna, så det bästa man kan göra som konsument för att gynna våra livsmedelsproducenter, är att välja svenskt kött, säger Helene.

Läs mer

Nordiska ministrar diskuterar digitalisering av landsbygden – med hjälp av branschföreträdare från Vreta Kluster

Den 26 - 27 juni hölls två nordiska ministerrådsmöten i Haparanda där bland annat digitaliseringens möjligheter och utmaningar på landsbygden diskuterades. En av Vreta Klusters branschföreträdare och specialister inom digitalisering på landsbygden, Fredrik Stark från Lantbruksit, fanns på plats som expert vid ett gemensamt möte för båda ministerråden. 

Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S) var värd för de två ministerrådsmötena som i veckan hölls i hans hemstad, Haparanda. På plats fanns både ministerrådet för hållbar tillväxt och ministerrådet för fiske och vattenbruk, jordbruk, livsmedel och skog. Det var första gången dessa två ministerråd möttes i en politisk diskussion om digitaliseringens möjligheter och utmaningar på landsbygden. Utöver de nordiska ministrarna fanns även politiker och tjänstemän på plats. Totalt var det en delegation på cirka 60 personer med ministrar från Sverige, Norge, Danmark, Finland, Island, Åland, Grönland och Färöarna. Dagarna bestod av såväl studiebesök i närområdet som formella och informella möten och samtal.

Läs mer

Från startups till scaleups – -Östergötland tilldelas över 20 miljoner för att stötta regionens innovativa företag

Vreta Kluster, Science Park Mjärdevi och Norrköping Science Park är tre av elva aktörer i östra Mellansverige som nu startar ett nytt samarbete för att innovativa bolag med hög ambition och tillväxtpotential ska få stöd i att dubblera omsättningen, öka sin internationella marknad och bredda sin innovationsförmåga. Samarbete finansieras med totalt 94 miljoner kronor av bland annat Tillväxtverket och de fem regionerna. Av dessa tilldelas Östergötland 19,9 miljoner kronor, samt ytterligare sex miljoner som delas upp mellan regionerna. 

Små och medelstora innovativa företag i östra Mellansverige kan nu få möjlighet att växa snabbare och satsa på att stärka sin digitala och globala konkurrenskraft. Samarbetet är en fortsättning på samverkansprojektet Växtzon som avslutades i mars. Växtzon löpte över tre år där fler än 200 företag har fått stöd och över 70 företag samverkat.

Läs mer

Vreta Kluster är en framgångsrik mötesplats och tvärvetenskaplig utvecklingsarena för teknik- och affärsutveckling i de gröna näringarna, som bidrar till branschernas utveckling och tillväxt.

Vreta Kluster
Klustervägen 11,13 [vägbeskrivning]
590 76 VRETA KLOSTER
Sverige

Kontakta oss
In English

Prenumerera på vårt nyhetsbrev. Klicka här

 

Följ Vreta Kluster på
Facebook
Twitter
Mynewsdesk