Nordiska ministrar diskuterar digitalisering av landsbygden – med hjälp av branschföreträdare från Vreta Kluster

Den 26 - 27 juni hölls två nordiska ministerrådsmöten i Haparanda där bland annat digitaliseringens möjligheter och utmaningar på landsbygden diskuterades. En av Vreta Klusters branschföreträdare och specialister inom digitalisering på landsbygden, Fredrik Stark från Lantbruksit, fanns på plats som expert vid ett gemensamt möte för båda ministerråden. 

Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S) var värd för de två ministerrådsmötena som i veckan hölls i hans hemstad, Haparanda. På plats fanns både ministerrådet för hållbar tillväxt och ministerrådet för fiske och vattenbruk, jordbruk, livsmedel och skog. Det var första gången dessa två ministerråd möttes i en politisk diskussion om digitaliseringens möjligheter och utmaningar på landsbygden. Utöver de nordiska ministrarna fanns även politiker och tjänstemän på plats. Totalt var det en delegation på cirka 60 personer med ministrar från Sverige, Norge, Danmark, Finland, Island, Åland, Grönland och Färöarna. Dagarna bestod av såväl studiebesök i närområdet som formella och informella möten och samtal.

Läs mer

Från startups till scaleups – -Östergötland tilldelas över 20 miljoner för att stötta regionens innovativa företag

Vreta Kluster, Science Park Mjärdevi och Norrköping Science Park är tre av elva aktörer i östra Mellansverige som nu startar ett nytt samarbete för att innovativa bolag med hög ambition och tillväxtpotential ska få stöd i att dubblera omsättningen, öka sin internationella marknad och bredda sin innovationsförmåga. Samarbete finansieras med totalt 94 miljoner kronor av bland annat Tillväxtverket och de fem regionerna. Av dessa tilldelas Östergötland 19,9 miljoner kronor, samt ytterligare sex miljoner som delas upp mellan regionerna. 

Små och medelstora innovativa företag i östra Mellansverige kan nu få möjlighet att växa snabbare och satsa på att stärka sin digitala och globala konkurrenskraft. Samarbetet är en fortsättning på samverkansprojektet Växtzon som avslutades i mars. Växtzon löpte över tre år där fler än 200 företag har fått stöd och över 70 företag samverkat.

Läs mer

Pressmeddelande: Vreta Kluster AB bjuder in till delägarskap

Vreta Kluster AB, som driver utvecklingsarenan Vreta Kluster för det gröna näringslivet i Östergötland, bjuder nu in näringslivet att bli delägare i verksamheten. I syfte att få in ökad kunskap och engagemang, för att skapa ännu större affärsnytta, genomförs en nyemission där 49 procent av aktierna erbjuds till utvalda aktörer.

Vreta Kluster har sedan starten 2011 utvecklats till landets främsta utvecklingsarena och företagspark för det gröna näringslivet, dvs. för alla som är verksamma inom livsmedel, jordbruk, skogsbruk, energi och närliggande branscher.

– Målsättningen med Vreta Kluster är att utveckla och skapa tillväxt inom det gröna näringslivet i regionen. Idag verkar ett 30-tal företag på klustret och det pågår många spännande utvecklingsprojekt där företag, innovatörer och forskare arbetar tillsammans. Nu är det dags att ta nästa steg i utvecklingen för att få in mer kompetens och engagemang och kunna skapa ännu större nytta för det gröna näringslivet, säger Sten Gunnar Johansson, vice ordförande i Vreta kluster.

Läs mer

Östgötska insektsodlare inspireras av holländare

insekstodlare 180514

Vreta Kluster har precis fått igång en insektsodling där matavfall blir fluglarver som blir foder. Insekter har flera fördelar, inte minst som alternativ proteinkälla och djurfoder. Men än så länge är insekter endast godkänt som fiskfoder i svensk livsmedelsproduktion. I Holland har man kommit längre och representanter från Vreta Kluster, tillsammans med två fjäderfäproducenter och forskare från SLU, har besökt flera verksamheter i Holland för att lära sig mer.

Läs mer

Naturbeteskött från Östergötland – lokala och globala mervärden på väg ut på den östgötska marknaden

naturbetesbonder 2017 foto Ola Jennersten naturbetesmark hos Sten Dalhog
Naturbetesmark hos Sten Dalhög och Anette Sunnanstad, Monsabola, Ödeshög, Östergötland. Foto: Ola Jennersten

Naturbeteskött från Östergötland är både en blivande produkt och ett projekt som passar väl in i målsättningen för den regionala Livsmedelsstrategin. Föreningarna Östgötamat och Naturbeteskött i Sverige tillsammans med LRF Östergötland kommer under tre år att arbeta med marknadskommunikation, innovationer och kompetensutveckling av lamm- och nötköttsproducenter för att kunna lansera ett Östgötskt Naturbeteskött med tydliga mervärden.

Läs mer

Vreta Kluster är en framgångsrik mötesplats och tvärvetenskaplig utvecklingsarena för teknik- och affärsutveckling i de gröna näringarna, som bidrar till branschernas utveckling och tillväxt.