100 000 kronor och ett brett nätverk till ung entreprenör på landsbygden!

Nominera till Anders Walls landsbygdsstipendium 2019

100 000 kronor och ett brett nätverk till ung entreprenör på landsbygden!

Personer i 20–30-årsåldern som visar entreprenörskap och nyskapande med produkter eller tjänster som gagnar näringslivsutvecklingen på landsbygden kan nomineras till Anders Walls landsbygdsstipendium, som är avsett för kompetensutveckling.

Verksamheten ska kännetecknas av uthållighet, ekonomisk stabilitet och skapande av arbetstillfällen, gärna – men inte uteslutande – med bas i jord eller skog, exempelvis inom livsmedel, miljö, energi, teknik.

Nominera senast 31 oktober 2018!

Stipendiet delas ut vid KSLA:s högtidssammankomst den 28 januari 2019.

Läs mer här.

PRESSINBJUDAN: Perenna sädesslag klarar extremtorka, visar ny forskning

pressbild

Forskningsprogrammet AquaAgri har under fyra år fokuserat på ny hållbar livsmedelsproduktion som är bättre rustad för klimatförändringar. Den 23 oktober presenteras resultaten av forskningen vid en slutkonferens i Stockholm. Bland annat visas hur perenna sädesslag klarar extremtorkan, hur mjölk kan produceras på alternativa foder och hur alger kan odlas storskaligt. 

Under sommaren blev det skarpt läge för Sveriges bönder. Medan den vanliga vete- och kornskörden till stora delar torkade bort har agronomen Anna Westerberghs perenna släktningar till dessa sädesslag klarat sig utmärkt. Med fleråriga sädesslag kan bonden slippa så och plöja varje år, vilket är gynnsamt för jorden. Och de klarar längre perioder av hetta och torka.

Läs mer

Bondens egen Marknad

bondens logo

Bondens egen Marknad har sina rötter i England och startades i Sverige av en engelskman vid namn John Higson i slutet av 90-talet. Idag finns marknaden på ett tjugotal platser i Sverige och en av de absolut största är Bondens egen Marknad i Linköping.

I Linköping startade Bondens egen Marknad år 2000 som ett EU projekt, men sedan många år drivs marknaden helt utan EU-stöd av den ekonomiska föreningen Östgötamat, som har 88 medlemsföretag. I år är antal utställare cirka 30 stycken. Men på torget finns råvaror från drygt 35 företag. Många är välkända och bekanta för besökarna, men också nya aktörer, som Haag skog & Lantbruk, Livslotten och S:t Annagården med sina fantastiska havtornsprodukter. För Café och grillning ansvara Erik Carlsson från Herrsäter Gård.

Läs mer

Region Östergötland ser positivt på insatser mot foderbrist

Värmen och torkan i Östergötland har orsakat en akut brist på foder för betande djur. Region Östergotland ser positivt på att insatser görs och ska se över vad de egna verksamheterna kan bidra med.

En översyn i regionens olika verksamheter ska visa på vilket sätt regionen kan bistå djurhållningen. Det kan vara att upplåta betesmark, bidra med foder på annat sätt eller att i ökad utsträckning välja närproducerat kött utifrån de upphandlingar som gäller för sjukhusköken.

– Det är viktigt att vi i Region Östergötland ser över vad som kan göras i en svår tid. Enligt livsmedelsstrategin ska vi öka både produktion och konsumtion av närproducerade livsmedel. Som stor samhällsaktör har ett ansvar att bistå i en extrem situation men även för att underlätta och stödja våra lokala gröna näringar, säger regionrådet Margareta Fransson (MP).
"Vikig del av vårt näringsliv"

Läs mer

Spannmålsskörden i Östergötland en månad tidigare och betydligt mindre

Den ihållande högsommarvärmen är njutningsfull för många semesterfirare men har ett högt pris för landets livsmedelsproducenter, inte minst i Östergötland. Redan nu börjar man skörda rapsen och strax även korn och vete, vilket är en månad tidigare än normalt. Enligt Peter Borring på LRF Östergötland kommer skörden att ligga på mellan 50 och 90 procent av normalskörden vilket kan innebära ett intäktsbortfall på flera hundra tusen för den enskilde företagaren.

Än så länge är det svårt att säga hur länge fodret kommer att räcka till de östgötska djuren, men det finns stor risk för att många djur behöver slaktas tidigare än normalt och redan nu är det kö på slakterierna.

Helene Oscarsson är vd på Vreta Kluster och koordinerar verkställandet av Östergötlands livsmedelsstrategi, hon hoppas att handeln, kommunerna och konsumenterna väljer svenskt och östgötskt kött framför utländskt.

– Det finns risk för att det kommer bli ett överskott av svenskt kött i butikerna, så det bästa man kan göra som konsument för att gynna våra livsmedelsproducenter, är att välja svenskt kött, säger Helene.

Läs mer

Vreta Kluster är en framgångsrik mötesplats och tvärvetenskaplig utvecklingsarena för teknik- och affärsutveckling i de gröna näringarna, som bidrar till branschernas utveckling och tillväxt.