Solgårdens äldreboende i Ödeshög serverar soppa på Vätternlake

Ett lyckat arbete med kommunens upphandling av närproducerade livsmedel uppmärksammades när landshövding Carl-Fredrik Graf gästade Ödeshög.

Kommunalrådet Annicki Oscarsson hälsade välkommen och Vreta Kluster genom Helene Oscarsson och Christina E Nordström presenterade det arbete som Region Östergötland och Länsstyrelsen gett i uppdrag till Klustret. Helene berättade övergripande om den i länet antagna livsmedelsstrategin och Christina E N exempel på hur uppdraget kan omsättas i praktiken. Kommunfullmäktiges ordförande Jonny Stål, tillika fiskare och leverantör av råvaran till dagens måltid gav intressant information om fiskeläget i Vättern och om lake som matfisk.

Ödeshög har som första kommun i länet nått målet i strategin att till år 2020 kunna servera offentliga måltider med drygt 30 % råvaror från närområdet. Det krävs en politisk vilja och stöd för den kostchef som lägger extra energi på att skapa relationer med bygdens producenter.

Espen Rognstad kostchef i Ödeshög: ”Vi ser att diskussioner med leverantörer och kunskap om ömsesidiga förutsättningar kan skapa långsiktiga affärsrelationer med målet att det är en god affär för alla parter. I vår Food for life grupp tar vi del av varandras idéer och erfarenheter och kan också göra gemensamma upphandlingar för att intressera leverantören med lämpliga volymer”, Food for Life eller som modellen benämns i Ödeshög, ”Från jord till bord” är i nuläget ett samarbete mellan kommunerna Vadstena, Boxholm, Ydre och Ödeshög.

Genom samarbete kan man göra inköp som passar leverantörer i säsong, volymer, paketering och leverans samtidigt som arbetssättet ger stort utrymme för att utveckla måltiden till den pedagogiska del av skolans verksamhet som står i skollagen. Man ska också jämställa måltiden med den medicinska omvårdnaden inom sjuk- och äldreomsorg. Dagens lunch med en uppskattad soppa mötte stor uppskattning och gav många minnesbilder att diskutera hos de äldre på Solgården.

landsh

Restaurangen på Solgårdens äldreboende fick ta emot ovationer för dagens vällagade och smakrika soppa. Här flankeras Annicki Oscarsson och Carl-Fredrik Graf av Espen Rognstad med medarbetare.Restaurangen på Solgårdens äldreboende fick ta emot ovationer för dagens vällagade och smakrika soppa. Här flankeras Annicki Oscarsson och Carl-Fredrik Graf av Espen Rognstad med medarbetare.

Efter lunchen fortsatte besöket med uppvisning av flera verksamheter i Ödeshög.

Startskott för 10 års innovationsarbete inom jordbruk

Det var galastämning när den interna kickoffen för Agtech 2030 hölls på Vreta Kluster den 13 mars. Initiativet som ska bidra till att göra Sverige världsledande inom utvalda jordbruksteknologiområden har tilldelats finansiering i 10 år genom Vinnovas program Vinnväxt.

2030

Processledningen med Vinnväxtpokalen. Från vänster: Uno Wennergren (Linköpings universitet), Charlotte Norrman (Linköpings universitet), Helene Oscarsson (Vreta Kluster), Per Frankelius (Linköpings universitet), Nils Gabrielsson (Region Östergötland) och Fredrik Gustafsson (Linköpings universitet).

Initiativet Agtech 2030 fokuserar på nya koncept baserade på t.ex. sensorer, digitalteknik och mekanik men också på nya samarbeten och sätt att göra affärer.

Syftet är att skapa en inkluderande innovationsmiljö som genererar betydande teknik-, affärs- och kompetensutveckling samt ny kunskap inom lantbruksteknik. Fokus är nya koncept baserade på t.ex. sensorer, digitalteknik och mekanik men också på nya samarbeten och sätt att göra affärer. 

– Det betyder enormt mycket för regionen och på sikt hela livsmedelsbranschen att vi har fått till det här initiativet. Det kopplar ihop universitetet och näringslivet och skapa ringar på vattnet långt utanför de gröna näringarnas traditionella kontaktytor, säger Helene Oscarsson på Vreta Kluster.

Ett sjuttiotal personer från projektparterna hade samlats på Vreta Kluster för den festliga projektstarten som inleddes med bubbel och mingel. Under trumpetfanfar överräckte sedan Jonas Brändström från Vinnova Vinnväxtpokalen till processledningen. Inititativet har bedömts utifrån kriterierna potential, genomförande och team och funnits mycket lovande.

– Vreta Kluster och Linköpings universitet är lysande stjärnor på innovationshimlen, menade Jonas.

jonas
Jonas Brändström

Per Frankelius från Institutionen för ekonomisk och internationell utveckling, tog sedan med publiken på en lekfull exposé med nedslag i jordbrukshistorien som ledde fram till hisnande framtidsvisioner för vår matproduktion. Budskapet var att vi har löst försörjnings- och befolkningsproblem med teknik ända sedan 1700-talet och kommer fortsätta göra det.

frankelius
Per Frankelius

Övriga medlemmar i processledningen presenterade sig sedan och höll egna presentationer.

Fredrik Gustafsson, professor i sensorinformatik, berättade om sina erfarenheter från digitala projekt på savannen i Kenya och drog paralleller till hur teknik kan användas för kartläggning, övervakning och optimering i det uppkopplade lantbruket.

fredrik
Fredrik Gustafsson

Uno Wennergren är matematiker och professor i teoretisk biologi vid Institutionen för fysik, kemi och biologi och talade om konceptet Lighthouse-projekt. Till att börja med har tre sådana fokusområden identifierats inom initiativet:  beslutsstödsystem, sensorer och remote service. Ytterligare områden antas bli aktuella när projektet är igång på allvar.

Helene Oscarsson från Vreta Kluster berättade om hur Agtech 2030 kommer organiseras och hur man kan komma att jobba. Det finns minst 40 företag inom jordbruksteknik bara i Östergötland och på Linköpings universitet håller ett nytt centrum för hållbar utveckling och innovation inom gröna näringar på att ta form, så det känns som både tid och plats är helt rätt.

Charlotte Norrman från Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling berättade om planerade evenemang och föreslog bland annat en Agtech innovation day, en dag med workshops, seminarier och minimässa, under nästa år.

Charlottes presentation fick ett abrupt slut när Bonnkappälle, Östergötlands äldsta – och sannolikt Sveriges roligaste – studentorkester, stormade in i salen och rev av några oförglömliga bitar. Anförda av dem tågade sedan deltagarna ut till den väntande lokalproducerade buffén.

Det blev en mycket lyckad kväll och starten på något väldigt viktigt.

Klicka här för att komma till hemsidan för Agtech 2030 »

bonnka
Bonnkapälle

bubbel
Det skålades i lokal dryck

alla
Projektparterna

Lästips från KSLA för alla som är intresserade av skogens nyttor

KSLA Caseutmaningen 2018

Ett kommunikationskoncept som ökar förståelsen för skogens olika nyttor.

Kungliga Skogs- och Lantbruksakademiens Tidskrift 1-2019 handlar om Caseutmaningen – en pedagogisk modell för att lösa problem, ofta på kort tid. Utmaningarna ska lösas i grupper sammansatta på ett sådant sätt att gruppmedlemmarnas kunskaper kompletterar varandra. En jury bedömer sedan gruppernas bidrag.

Den 26–28 oktober 2018 hölls KSLA:s Caseutmaning för fjärde gången och arrangemanget lockade 14 engagerade unga deltagare.

2018 års utmaning gick ut på att ta fram ett kommunikationskoncept som ökar förståelsen för skogens olika nyttor, med koppling till FN:s globala hållbarhetsmål. Utmaningen handlade alltså om att finna sätt att få kommande generationer att förstå skogens värden för vårt samhälle.

I skriften presenteras de fyra gruppernas olika lösningsförslag. Ladda ner den här »

Affärsutveckling för företag som producerar funktionella livsmedel

Representanter från företagen samlade tillsammans med projektledarna under seminariet.

Den 1 februari var det uppstart på Vreta Kluster för en aktivitet som ska stödja företag vilka tillverkar funktionella livsmedel. Innebörden i funktionella livsmedel är att de tillför mer värden än att bara mätta. De deltagande företagen i nätverket tillverkar bland annat olika typer av juicer, must, fermenterade grönsaker och kombucha.

Aktiviteten ingår i projektet Växtzon som finansieras av Tillväxtverket.

– Syftet med Växtzon är att hjälpa företag med affärsutveckling. Projektet kombinerar kunskap, kompetens och nätverk från olika inkubatorer, universitet och kluster i Östra Mellansverige. Allt kan skräddarsys till en mix som passar företagens individuella tillväxtbehov, berättar Elisabet Ström, projektledare Växtzon, Vreta Kluster.

– Målet med dagens möte är att lyfta fram företagens frågeställningar och behov. Det blir utgångspunkt för hur vi formar fortsättningen, säger Jesper Lindström, även han projektledare Växtzon, med lång erfarenhet från livsmedelsindustrin.

Brett perspektiv av frågeställningar
De frågor och behov som kom upp spände över ett brett spektrum av områden. Några av dem var internationalisering, hållbarhet och kapitalanskaffning, vilket är prioriterade områden inom Växtzon. Ett annat var hälsokommunikation.
– Hälsokommunikation är viktigt för produkternas marknadsföring. Men vad får och vågar man säga? Ett exempel är att forskning visar att bär innehåller nyttiga antioxidanter. Men det kan inte företagen använda i sin marknadsföring säger regelverket. De måste bevisa att just exakt de bären de har i sina produkter kan leva upp till det. För att få säga det måste man utgå från en studie utförd specifikt på företagets utvalda bär. Och att göra en sådan objektiv studie är dyrt. Det blir ett dilemma, helt enkelt, säger Jesper.

Vill ni vara med i denna aktivitet inom Växtzon? Kontakta då Elisabet Ström eller Jesper Lindström.

Elisabet Ström
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
070-764 44 56

Jesper Lindström
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
0708-99 33 63

Jesper och Elisabeth

Drivbänk – årets hållbara hopp!

Föreningen Linköpings miljönätverk i samarbete med studentföreningen Navitas (hållbarhetsintresserade studenter vid Linköpings Universitet) har tilldelat miljöpriset ”Årets Hållbara Hopp” till Projekt Drivbänk!

Motiveringen lyder:

”Årets vinnare har ett holistiskt arbetssätt som integrerar ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet på ett fungerande sätt.

Vinnaren visar att passion för hållbarhet är nyckel till enastående resultat.
Vinnaren tar sig an stora aktuella problem i samhället, såsom integration av nyanlända, genom att skapa arbeten inom grön näring. De får in miljöaspekten i sin verksamhet genom att bl.a. odla med ekologiska principer.

Vinnaren har en stor möjlighet att göra intryck på många människor genom att så frön med kunskap om hållbarhet. Frön som sprider sig och inspirerar människor även utöver den huvudsakliga målgruppen.”

Vill du komma i kontakt med Drivbänk, kontakta Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

drivbank
Övre raden från vänster: Louise Ridderström, Jenny Engzen, Madeleine Knutström, Christina E Nordström, Victoria Kahnborg-Edoff
Nedre raden: Thomas Collin, Camilla Oscarsson, Daniel Sandberg

Vreta Kluster är en framgångsrik mötesplats och tvärvetenskaplig utvecklingsarena för teknik- och affärsutveckling i de gröna näringarna, som bidrar till branschernas utveckling och tillväxt.