Ledig tjänst: Verksamhetsansvarig – ekonomi och administration

Är du en fena på att planera och strukturera många projekt och se till att rapportering och uppföljning följer planen? Gillar du att ha en ledande roll? Då kanske det här är något för dig.

Du leder den dagliga verksamheten på kontoret och ansvarar för alla projekt där Vreta Kluster AB är projektägare eller projektpart, vad gäller rekvisitioner, rapportering och uppföljning. I dina arbetsuppgifter ingår ansvar för ekonomisk rapportering, fakturering, analys och uppföljning. Du ser till att vår intressentdatabas fylls på, uppdateras, kategoriseras, vårdas och följer reglerna i den nya personuppgiftslagen GDPR.
Du stöttar övriga på kontoret vid upphandlingar och skriver protokoll vid referensgrupps- och klustermöten. I tjänsten igår även att leda mindre projekt som handlar om klusterutveckling, tillväxt- och innovationsfrågor.
Du har personalansvar för tre medarbetare och rapporterar till VD.

Läs mer om tjänsten här.

Nu har Sankt Kors en HVO-mack!

Nu kan fler östgötar byta fossilt bränsle mot ett förnybart alternativ till sina dieselfordon. Den nya HVO-macken finns vid infarten till Vreta Kluster och Naturbruksgymnasiet utanför Ljungsbro, där det förnybara drivmedlet HVO (hydrerade vegetabiliska oljor) säljs. Bränslet minskar de negativa klimatutsläppen med 90 procent och innehåller mindre gifter än fossilt. Sankt Kors har byggt tankstationen med finansiellt stöd av Klimatklivet i samarbete med Energifabriken.

Under invigningen fick miljökommunalrådet Rebecka Hovenberg premiärtanka och tillsammans med Sankt Kors och Energifabriken fick deltagarna veta mer om HVO, hållbarhet och miljöteknik.

- Det här är den andra macken jag inviger. Den första var en biogasmack och idag är det en HVO.mack. Jag ser inte olika fossilfria bränslen som konkurrenter till varandra. Alla alternativ till fossila bränslen behövs för att vi ska klara utmaningen att få till en fossilfri fordonsflotta, sa Rebecka när hon invigningstalade.

HVO-bränslet som säljs vid den nya tankstationen tillverkas av 100 procent förnybara råvaror, som vegetabiliska och animaliska oljor. Palmoljor används inte som råvara i produkten. Produkten levereras direkt från Finland vilket i drivmedelsbranschen kan anses närproducerat.

- Som fastighetsägare arbetar vi framför allt med energieffektivisering som verktyg för att minska vår klimatpåverkan. Men när vi, tillsammans med Energifabriken och Klimatklivet, fick den här möjligheten att bidra var det naturligt för oss att göra det. Macken gör också att företagare och besökare till vår företagsmiljö Vreta Kluster kan minska sina koldioixidutsläpp om de vill, säger Daniel Jonsson, fastighetschef på Sankt Kors.

– Att kunna erbjuda nya tankställen för förnybara bränslen är mycket viktigt för att uppnå Linköpings mål att vara CO2 neutrala år 2025. Varje tankning vid den här macken minskar CO2-utsläppen med 90 procent jämfört med fossil diesel, säger Henrik Fridholm, försäljningschef mack på Energifabriken.

HVO-bränslet går igenom en raffineringsprocess som skapar ett bränsle vars molekyler i princip är identiska med fossil diesel och det möjliggör att det kan ersätta fossilt bränsle. Likheten med vanlig diesel gör att drivmedlet inte behöver specialbyggda fordon eller tankanläggningar vilket ger låga omställningskostnader och snabbare driftsättning.

– Våra kunder uppskattar enkelheten i att minska sina utsläpp genom att bara byta bränsle. Det är snabbt och gör klimatnytta direkt. Den utsläppsminskning som samtliga av våra svenska kunder tillsammans bidrar till motsvarar den minskning som en mellanstor stad skulle behöva för att bli helt klimatneutral, menar Henrik Fridholm på Energifabriken.​

Grönt ljus för ökad satsning i Vreta Kluster

Vreta Kluster 158 webb

För sex år sedan invigdes den första byggnaden i Vreta Kluster med syfte att skapa en arena för utveckling av de gröna näringarna. Huset blev snart fullt och ytterligare ett byggdes. En klusterorganisation jobbar med innehållet i husen, att skapa möten och driva forsknings- och utvecklingsprojekt. Idag sitter 32 företag i de två husen och mer än 10 000 människor deltar i något av alla de seminarier, möten och evenemang som anordnas i Vreta Kluster varje år.

Nu har fastighetsägaren Sankt Kors styrelse fattat beslut att uppföra ännu en byggnad i anslutning till de två befintliga mot infarten. Tillskottet ska sitta ihop fysiskt med de två andra så att man kan röra sig inomhus i hela klustret. Förutom kontor kommer den nya byggnaden innehålla ett utbildningskök och restaurang för att skapa utrymmer för utveckling av mataktörer.

Planering av tillskottet pågår för fullt och vi hoppas att kunna sätta spaden i backen under sommaren 2019.

Är du intresserad av att etablera dig i Vreta Kluster, hör av dig till Ulrika Backlund på Sankt Kors.

E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Telefon:  013-26 36 12076-786 31 01

Besök oss på Elmia Lantbruk

banner elmia

Vamt välkommen till Vreta Kluster & Linköpings Universitets monter. Vi har även en monter på Drone Zone, DZ01:10, som bemannas av Smart Planes och Glana. Är du intresserad av Blockchain teknik i livsmedelskedjan kan du kolla in vårt projekt på Smart Arena.

100 000 kronor och ett brett nätverk till ung entreprenör på landsbygden!

Nominera till Anders Walls landsbygdsstipendium 2019

100 000 kronor och ett brett nätverk till ung entreprenör på landsbygden!

Personer i 20–30-årsåldern som visar entreprenörskap och nyskapande med produkter eller tjänster som gagnar näringslivsutvecklingen på landsbygden kan nomineras till Anders Walls landsbygdsstipendium, som är avsett för kompetensutveckling.

Verksamheten ska kännetecknas av uthållighet, ekonomisk stabilitet och skapande av arbetstillfällen, gärna – men inte uteslutande – med bas i jord eller skog, exempelvis inom livsmedel, miljö, energi, teknik.

Nominera senast 31 oktober 2018!

Stipendiet delas ut vid KSLA:s högtidssammankomst den 28 januari 2019.

Läs mer här.

Vreta Kluster är en framgångsrik mötesplats och tvärvetenskaplig utvecklingsarena för teknik- och affärsutveckling i de gröna näringarna, som bidrar till branschernas utveckling och tillväxt.