Organisation

VD

Helene Oscarsson, Vreta Kluster

VD-assistent/ Projektadministratör

Karin Wissman, Vreta Kluster

Innovation & utveckling

Per Lindahl, projektledare
Malin Alm, projektledare
Helene Oscarsson, processledare

Konferenser

Emelie Thorén konferensansvarig, reception
Helena Carlsson, konferensansvarig, reception

Marknad

Caroline Danielsson, marknadsföring

Styrelse

Johan Kristiansson, Sankt Kors Fastighets AB, ordf
Sten Gunnar Johansson, Sankt Kors Fastighets AB, vice ordf
Peter Larsson,
Region Östergötland
Magnus Börjeson, Agro Öst
Lena Philipson, Kölbäck Lantbruk

Referensgrupp

Bestående av 14 personer från näringsliv, universitet, kommun och regionen.

 

Vreta Kluster är en framgångsrik mötesplats och tvärvetenskaplig utvecklingsarena för teknik- och affärsutveckling i de gröna näringarna, som bidrar till branschernas utveckling och tillväxt.