• Press

Nya insikter om investeringar i gröna näringar

Många investerare söker fler och andra värden än traditionell finansiell avkastning när de går in i ett bolag. Det vittnade flera talare om när Vreta Kluster och CleanTech Östergötland arrangerade Green Investment Day på Vreta Kluster torsdagen den 12 september.

Externt kapital är inte så vanligt inom miljöteknik och gröna näringar, trots att det finns gott om innovativa bolag som skulle kunna växa med hjälp av investeringar utifrån. Green Investment Day, en heldag om kapitaltillskott i gröna företag, var ett sätt att ge företag och investerare en chans att lära känna varandra bättre.

Dagen inleddes med att Lena Lyckenvik från A prima vista Management berättade om ”owner readiness”, en inflygning kring vad det innebär att ta in externt kapital i ett bolag och vad man behöver tänka på som entreprenör. Därefter tog en rad investerare plats på scen, med delvis olika perspektiv.

Medborgarägt bolag

Christian Hiss från det medborgarägda aktiebolaget RWAG (Regionalwert Aktiegesellschaft – ung. Regionalvärde AB på svenska) Freiburg, beskrev hur RWAG investerar i regional livsmedelsproduktion. Grundtanken är att ta hem hela värdekedjan och återskapa den enhet som enskilda bondgårdar utgjorde före industrialiseringen, fast på regional nivå.

  • Förr var bondgården en självförsörjande ekonomisk enhet men också en social och ekologisk enhet. I dag har vi delat upp den här helheten i områden som lantbruk, förädling och olika tjänster – som alla utförs på olika håll. Produktion av kålrabbi är ett bra exempel. Där kommer hybridfrön från Kina, ungplantan drivs upp i Holland, gödningen kommer från Östeuropa och arbetskraften från Östeuropa. Efter sex veckor i jorden i Tyskland säljs kålrabbin som en regional produkt i Tyskland.

Ta hem värdekedjan
Christian Hiss menar att industrialiseringen har många fördelar. Men ett problem är att faktorer som biologisk mångfald, sociala aspekter eller bevarande av kulturlandskapet inte är värden som någon betalar för. Därför finns det ett behov av kapitalinvesteringar för att kunna ta hem hela värdekedjan till regional nivå och låta avkastningen från de mer lönsamma delarna av värdekedjan stötta de mindre lönsamma.

- Konsumenter i dag vill ha mer regionalt producerade produkter och de sociala och ekologiska värdena har blivit allt viktigare. Men det behövs en modell för investeringar i lantbruksföretag, eftersom det krävs oerhört stora investeringar i primärproduktion och förädling i relation till affärer nedströms i livsmedelskedjan, säger han.

Christian Hiss lösning är ett medborgarägt aktiebolag som investerar i företag i hela livsmedelskedjan på regional nivå. Regionalwert Freiburg ger inga lån utan går in som delägare i bolagen. Men någon exitstrategi finns inte.

- Vi går inte ur, säger Christian Hiss.  De aktieägare som går med i vårt bolag har andra skäl att investera än traditionell avkastning. Ett värde är till exempel att vi har skapat 20 nya företag och över 800 arbetstillfällen. Det yttersta målet är livsmedelssuveränitet i överskådliga regioner.

Teamet är viktigt
Några mer traditionella former av investeringar beskrevs när olika finansiärer tog plats på scen. Pär Carlshamre, Investment Manager på Almi Invest, och hans kollega Markus Hökfeldt, vd för Almi Invest Greentech Fund berättade om vad som krävs för att få en investering från Almi. Almi Invest investerar i alla typer av bolag med allt från några hundra tusen till en miljon euro.

- Vi har en rad kriterier vi tittar på, säger Pär Carlshamre. Men de viktigaste är att det finns en trovärdig entreprenör, ett bra team och en tydlig kundnytta. Det ska vara en innovativ produkt med stark tillväxtpotential. När vi går in, tar vi plats i styrelsen och stöttar bolaget på alla sätt.

- Vi arbetar på ungefär samma sätt men med krav på att det bland annat ska vara en CO2-reducerande lösning också, säger Markus Hökfeldt. Vi kommer ofta in lite senare i processen och investerar i spannet 4-30 miljoner kronor. Cleantech har varit en dålig bransch ur ett investeringsperspektiv, men det har vänt nu. Hållbarhet är hett och det började bubbla rejält för 2-3 år sedan.

”Bankerna missbedömer”
Ylva Lundqvist beskrev hur Mikrofonden investerar i sociala företag, det vill säga företag vars verksamhet primärt har någon typ av samhälleligt ändamål. Det är företag som ska ha positiva resultat, men där vinsten återinvesteras i stället för att delas ut.

- Vi har kunskap om den här branschen som andra finansiärer inte har. Ett problem är att bankerna ofta missbedömer de här företagens risknivå och inte ger lån. Så när banken säger nej, kan vi gå in och stötta borgensåtagandet. Vi gör en vanlig kreditprövning, men undersöker dessutom samhällsnyttan med företaget.

Dagen avslutades med Mattias Weinhandl från Linköping affärsänglar, ett nätverk av investerare som går in i bolag med privata pengar. Han lyfte fram vikten av goda entreprenörer som kan lösa utmaningar för planeten och individen.

- För oss är det viktigt att skapa värde för entreprenören, inte bara i form av kapital utan även genom kompetens och nätverk. Vi går in långsiktigt, eftersom det tar lång tid att skapa värde.

”Sociala värden lika viktiga”

Som privat investerare överraskade Mattias Weinhandl kanske många genom att också peka på andra mål med sina investeringar än enbart finansiell avkastning.

- Aktievärdet är något kortsiktigt. Vi måste kunna förena det med andra värden. Vårt samhälle och sociala värden är minst lika viktigt.

Röster från besökarna:

Elenor Wallin, ekonomirådgivare, Hushållningssällskapet:

- Jag tycker att det är spännande att höra om olika finansieringsvägar. I min roll som ekonomisk rådgivare möter jag företag som kan behöva hjälp med finansiering. Och då är det bra att veta hur man resonerar för att kunna ge lite tips och råd.

Carolina Davidsson, Skrivargårdens lantbruk:

- Jag är här för att skaffa mig en kartbild över hur det ser ut när det gäller investeringar i vår sektor. Det är intressant att se vilka alternativ det finns för oss lantbruksföretagare och om det är något som kan vara aktuellt.

Isak Nielsen, Agriopt:

- jag driver ett start up-företag som sysslar med optimering av växtodling. För mig är det jätteintressant att höra vilka olika finansieringsmöjligheter som finns. Jag närmar mig fasen där jag behöver ta in externt kapital om företaget ska kunna växa så jag har en miljon frågor.

Olle Forsell, Kalvefalls gård:

- Vi är ett gäng som diskuterar lokal finansiering i linje med det som Christian Hiss berättade om. Vi funderar på att dra igång något liknande och det var mycket inspirerande att höra hur han diskuterar. För mig är avkastning på kapital att familjer och barn stannar i bygden och att vi kan skapa arbetsplatser som fungerar för människor.

Kapitalanskaffningsdagen2019

Scaleups Cleantech VK EU

 banner gron verkstad   banner gron kunskap2