• Press

Vreta Klusters förhållningssätt till Corona-viruset

Uppdaterad: 2020-03-30 14:18

Vreta Kluster är en företagspark och en mötesplats där många människor dagligen möts och samverkar. Med anledning av corona-situationen vill vi informera om vår hållning när det gäller event och möten. 

Regeringen har nu, med anledning av covid-19, beslutat att förbjuda offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med över 50 deltagare. Det handlar till exempel om föreläsningar, marknader och mässor. För alla övriga evenemang och sammankomster rekommenderas riskbedömning före genomförandet för att utvärdera eventuella risker och för att kunna vidta riskreducerande åtgärderallmänna råd från Folkhälsomyndigheten.

Vi följer dessa råd vilket bl.a innebär att: 

  • Vi erbjuder i största möjliga utsträckning digitala möten,  webbinarier och distansmöten som ett alternativ eller ev komplement till fysiska möten. 
  • Vi ger information i inbjudan om att personer med symtom på luftvägsinfektion inte ska komma till evenemanget
  • Vi har god kapacitet för handhygien för de deltagare som deltar på plats. Fastighetsägaren Sankt Kors genomför utökad städning av kontaktytor såsom tryckknappar, kortläsare och handtag 
  • Vi har satt upp anslag med information om allmänna hygienråd 
  • Vi gör en riskbedömning av varje arrangemang utifrån Folkhälsomyndighetens riskbedömningsverktyg för evenemang, och begränsar utifrån det antalet deltagare till lämplig nivå 

I Vreta Klusters företagspark finns totalt 34 företag, som alla kan ha sina egna riktlinjer när det gäller fysiska möten. Därför hänvisar vi till respektive företag för information om möten och aktiviteter som arrangeras i deras regi. 

Vi uppmanar alla evenemangsdeltagare och besökare till företagsparken att följa Folkhälsomyndighetens råd när det gäller att skydda sig själv och andra från smittspridning:  https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer noga, och tar fortlöpande ny ställning om rekommendationerna ändras.

 banner gron verkstad   banner gron kunskap2