• Press

Nederländskt besök med fokus på värphöns, innovation och utbildning

För att knyta nya kontakter och öka kunskapsutbytet inom fjäderfänäringen, fick Vreta Kluster härom veckan besök från Poultry Expertise Centre (PEC) i Nederländerna. Under dagen deltog representanter från Svenska Ägg, SLU, Swedfarm, KG:s Ägg, Vreta Utbildningscentrum, Haddorps Gård och Region Östergötland.

IMG 4558 Copy

Deltagarna samlade framför Vreta Kluster. Från vänster: Marie Lönneskog-Hogstadius (Svenska Ägg), Helene Oscarsson (Vreta Kluster), Anne-Jo Smits (PEC), Eltjo Bethlehem (PEC), Helena Wall (SLU), Malin Alm (Vreta Kluster), Peter Larsson (Region Östergötland), Henrik Wemmert (Vreta Kluster), Sofia Hollstedt (Swedfarm) och Robert Emanuelsson (Haddorps Gård).

Konsten att packa ett ägg

Dagen började med ett besök på äggpackeriet KG:s Ägg i Linköping. Packeriet är en del av Stjärnägg och har en imponerade och omfattande verksamhet som växt successivt sedan starten 1973. Äggmästaren och tillika VD:n, Erik Pettersson, presenterade företaget och visade besökarna runt i packeriets olika delar. Här arbetade automatiska robotar sida vid sida med fokuserad personal mot ett gemensamt mål - Att på ett snyggt och säkert sätt få ut ägg av bästa kvalité från producent till konsument.

20200211 094412

Rundtur i packeriet där Erik Pettersson visar och berättar om verksamheten.

Vill göra bäst foder, inte billigast

Efter rundturen presenterade Robert Emanuelsson sitt företag Haddorps Gård där han driver ekologisk äggproduktion. På Linköpings näringslivsgala 2019 tilldelades Robert utmärkelsen ”Årets Gröna Företag”. Det gick inte att ta miste på det enorma engagemang och omsorg för djuren och produktionen som finns på gården. Man producerar bland annat sitt eget foder med syftet att göra ett foder som hela tiden på bästa sätt uppfyller djurens behov. På detta sätt upplever Robert att man fått mer välmående och stabila djur. ”Vi vill göra bäst foder, inte billigast” säger Robert.

Många saker på gång inom fjäderfä

Färden gick sedan vidare mot Vreta Kluster där VD Helene Oscarsson hälsade alla välkomna, berättade om hur Vreta Kluster arbetar och höll sedan en liten rundtur i lokalerna. Efter en smaklig lunch fortsatte presentationerna. Helena Wall, fjäderfäprofessor vid Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) berättade bland annat om deras kommande fjäderfäprojekt med utfodring av larver till värphöns. Marie Lönneskog-Hogstadius, verksamhetsledare Svenska Ägg redogjorde för deras spännande projekt om sensorutveckling för utsortering av tuppägg i samarbete med Linköpings Universitet. Sofia Hollstedt, unghönssäljare och rådgivare på Swedfarm, berättade om företaget och om sitt eget arbete och intresse för bland annat utbildning.

20200211 131039

Helena Wall presenterar SLU och deras pågående aktiviteter kring fjäderfä.

Vad gör Poultry Expertise Centre?

Eltjo Bethlehem och Anne-Jo Smits från Poultry Expertise Centre (PEC) i Nederländerna presenterade sedan sin organisation och pågående projekt. PEC är ett expertcentrum inom fjäderfähållning där flera olika partnerskap är involverade (regioner, företag och kunskapsinstitut) med målet att utveckla och bidra till en hållbar fjäderfäsektor. Detta görs bland annat genom stimulering och underlättande av kunskapsöverföring, kunskapsutveckling och innovation med PEC som länken mellan företag och vetenskaplig forskning.
Ett exempel av de projekt som nu pågår inom PEC handlar om dammreducering i värphönsstallar. I Nederländerna är detta ett mycket stort problem och för att försöka komma tillrätta med problemet har man bjudit in olika företag som tagit fram ett antal innovationer för att reducera damm. Dessa har sedan utvärderats och ett antal av dem, som visats fungera bra, valts ut för fortsatta tester. En förhoppning är att några av dessa innovationer på sikt även kommer att testas på några svenska gårdar.

Utbildning om fjäderfä

Dagen avslutades med intressanta diskussioner kring bland annat utbildning. PEC har tagit fram ett webbaserat utbildningskoncept om fjäderfä. Detta håller nu på att utvärderas i ett projekt vid Vreta Kluster med Malin Alm som projektledare. Målet med projektet är att ta reda på om det finns behov och efterfrågan på att använda detta koncept för specifika målgrupper, t.ex. studenter och elever, även i Sverige. Läs mer om projektet här.

Sammanfattningsvis resulterade dagen i många intressanta möten och diskussioner som med säkerhet skapat nya idéer och möjligheter för fortsatta samarbeten för utveckling av fjäderfänäringen.

 banner gron verkstad   banner gron kunskap2