Facebook

Nu är det fullt ös! 120 civilingenjörsstudenter från Linköpings universitet är här för att i minimässformat presentera sina fallstudier om digitala lösningar för lantbruksdjur. Ett gäng intresserade branschföreträdare är här för att lyssna. Det blir spännande detta! #Agtech2030 ... See moreSee less

Läs mer på Facebook

Lär känna vår hyresgäst Svenska Ägg. Under året kommer vi att presentera några av våra hyresgäster i vår nya intervjuserie #hyresgastivretakluster. Nu har det blivit Marie Lönneskog Hogstadius tur, verksamhetsledare på Svenska Ägg.

Vad gör Svenska Ägg?
- Vi är en branschorganisation med medlemmar från hela kedjan, från kläckare, unghönsuppfödare till äggproducenter, packerier och även foderföretag. Vi är fem anställda och anlitar flera konsulter. Två av dom jobbar som ”rikslikare” och gör besök hos äggproducenterna och kontrollerar att stallarna sköts enligt Svenska Äggs certifierings- och omsorgsprogram, så att alla stallar sköts lika över riket. Därför heter det ”rikslikare”. Och sen marknadsför vi också ägget som livsmedel och kommunicerar fördelarna med den svenska produktionen. Vi jobbar också mycket med smittskydd och produktionsutveckling. Så det är väl lite grovt vad vi gör.

Hur bidrar ni till de gröna näringarnas utveckling?
- Äggnäringen har haft ett himla driv genom åren och om man jämför med många andra delar inom animalieproduktionen i Sverige, så har ju äggen hållit en väldigt hög självförsörjningsgrad. Vi ligger nästan på 95 % självförsörjningsgrad av ägg i Sverige.

Vad är fördelarna med att sitta på Vreta Kluster?
- En fördel är att klustret har ett uttalat fjäderfäengagemang. Östergötland är ju ett av de fjäderfä tätaste länen, så det är mycket fjäderfän här. Och en stor social fördel, när man hör till en liten organisation, är att det oftast finns någon att ta en kopp kaffe eller äta lunchlådan tillsammans med.

Vad har du för tips till företagare inom de gröna näringarna?
- Håll koll på vad som händer på Vreta Kluster för rätt som det är så händer något som passar. Och om man har idéer så är klustret en bra samarbetspartner.
... See moreSee less

Läs mer på Facebook
Följ oss på Facebook

Nyheter

Visa fler artiklar

Omvärldsbevakning

Vreta Kluster är en framgångsrik mötesplats och tvärvetenskaplig utvecklingsarena för teknik- och affärsutveckling i de gröna näringarna, som bidrar till branschernas utveckling och tillväxt.