Facebook

Lär känna vår hyresgäst Distriktsveterinärerna. Under året kommer vi att presentera några av Vreta Klusters hyresgäster i vår nya intervjuserie #hyresgastivretakluster. Näst på tur är Johan Waldner, överveterinär på nötkreatur.

Vad gör Distriktsveterinärerna?
- Vi sysslar med djursjukvård på i stort sett alla djurslag och sen har vi också officiella uppdrag vid sidan om det. Till exempel har vi en beredskapsorganisation för smittsamma sjukdomar. Jag arbetar mycket med utbildning och support till distriktsveterinärer som arbetar med nötkreatur men också med utveckling av nya arbetsmetoder.

Hur bidrar Distriktsveterinärerna till de gröna näringarnas utveckling?
- Jag tycker att den här processen som jag har jobbat med väldigt länge, att flytta fram positionerna och jobba förebyggande istället för enbart botande, betyder mycket för djurvälfärd och för ekonomin hos djurägarna. Och det tror jag starkt bidrar till att utveckla de gröna näringarna. Det ger en större förutsägbarhet och man får en annan typ av relation mellan veterinär och lantbrukare.

Vad har du för tips till företagare inom de gröna näringarna?
- Ja, kanske lite allmängiltigt men ändå viktigt – när man föder upp djur ska man lägga ned kraft på att man får djur som är starka och motståndskraftiga, så att de tål alla dom typer av påfrestningar som de blir utsatta för, som smittor, otillräcklig hantering eller ojämn utfordring. Och då brukar jag prata mycket om kalvuppfödning och hur kor måste hanteras när de kalvar. I dom situationerna måste man alltid skämma bort sina djur för att dom ska bli motståndskraftiga, så att produktionen kan bli förutsägbar, störningsfri och djurvänlig.
... See moreSee less

Läs mer på Facebook
Följ oss på Facebook

Nyheter

Visa fler artiklar

Omvärldsbevakning

Vreta Kluster är en framgångsrik mötesplats och tvärvetenskaplig utvecklingsarena för teknik- och affärsutveckling i de gröna näringarna, som bidrar till branschernas utveckling och tillväxt.