Vreta Klusters roll är att hålla ihop och koordinera arbetet med den regionala strategin. För att det ska bli verkstad på riktigt bygger det på att aktörer i Östergötland vill driva och genomföra det operativa arbetet. Strategin innehåller fyra fokusområden med varsin ordförande som ska driva arbetet.

 

Läs mer