Drivbänk

Projekt Drivbänk är ett introduktionsprogram för individer med intresse av odling och/eller för gröna näringen generellt, i syfte att öka individens möjligheter att få anställning alternativt nå vidare studier. Programmet omfattar 30 heltidsplatser (52v), med en mix av teori och praktik.

Inom verksamheten ges stor möjlighet till individuell anpassning och därmed kan deltagare rekryteras från en bred bas av behovsgrupper med målsättningen att nå personlig utveckling och eller integrering i det svenska samhället likväl som stegförflyttning i rehabiliteringsprocessen. Genom kopplingen med Vreta Kluster och Östgötamat finns ett omfattande nätverk av företag samt en nära koppling till Vreta Utbildningscentrum vilket ger mycket goda chanser (närmare 65% är beräknat som ett rimligt mål) till att deltagaren som finner intresse av att fortsätta inom grön näring kan hitta både vidareutbildning och/eller anställning.

drivbank

Projektägare:
Vreta Kluster/Sankt Kors

Projektdeltagare:
Linköpings kommun
Vreta Kluster AB, Sankt Kors
Vretagymnasiet
Östgötamat

Projektledare:
Louise Ridderström, Östgötamat

Finansiär:
Samordningsförbunden i Östergötland
Linköpings kommun
Region Östergötland
Vreta Kluster/Sankt Kors
Övriga sponsorer (svenska kyrkan, stadsmissionen)

Projekttid:
2016-04-01 – 2019-03-31

Samordningsforbundet Centrala Ostrgotland    Linkopings kommun    RO v cmyk   Sanktkors logo

Vreta Kluster är en framgångsrik mötesplats och tvärvetenskaplig utvecklingsarena för teknik- och affärsutveckling i de gröna näringarna, som bidrar till branschernas utveckling och tillväxt.