Skogsstrategin – Östergötlands gröna hjärta

Ett kommunikationsprojekt för att öka kunskapen om skogens många värden.

Header

Skogsstrategin deltagare Loggor

 

Projektet kommer att utföra fyra evenemang på olika teman för att lyfta skogens många värden. Vi kommer även ta fram nyhetsbrev där intressant information om skogen, forskning kring skogen och affärsutveckling och innovation kopplad till skogen som resurs kommer lyftas och spridas mellan olika målgrupper.

Registrera dig här för att få Skogsstrategins nyhetsbrev - Klicka här!  

Evenemang

Bränder i skogen - 4 juni 2019 - Läs artikeln från evenemanget härLäs om agendan här.

Skogliga innovationer - 21 oktober - Läs mer om program och anmälan här

Den cirkulära skogen - 11 november - Anmäl här

Skogen som samhällsbyggare - 11 december - Anmäl här

 

Vreta Kluster är en framgångsrik mötesplats och tvärvetenskaplig utvecklingsarena för teknik- och affärsutveckling i de gröna näringarna, som bidrar till branschernas utveckling och tillväxt.