Hydraulikdagarna

Den 4 juni var det dags för en konferens vid Linköpings universitet som har anor från 1977. Föreläsningar och utställning arrangerades vid Agora i A-huset. Arrangör var Petter Krus, Professor inom Fluid and Mechatronic Systems. Magnus Landberg på Saab medverkade med föredrag om HILA. Per Frankelius medverkade med företag om hydraulikens utveckling inom lantbruket och med rubriken "Agtech 2030 and a note on hydraulics revolutions – From Ferguson to HILA". Togs väl emot. På kvällen fortsatte konferensen på Linköpings Konsert och Kongress.

Hydraulikdagarna KolageDSCF8567 1920

Vreta Kluster är en framgångsrik mötesplats och tvärvetenskaplig utvecklingsarena för teknik- och affärsutveckling i de gröna näringarna, som bidrar till branschernas utveckling och tillväxt.