SkogsElmia 2019

Inför utomhusmässan i Jönköping medverkade Per Frankelius i juryn för SkogsElmia innovation award 2019. Det finns flera beröringspunkter mellan lantbruk och skogsnäring, och de nya kontakter och diskussioner som uppstod under mässan kan leda till nya idéer och samarbeten. Under mässan träffade Per Frankelius bland andra Bo Stark (Väderstad), Lotta Frenssen (vd i Elmia) och Douglas L. Faulkner (rådgivare i skogsfrågor åt den amerikanska regeringen).

Skogselmia Hypro DSC 0329 1920 copy

Vreta Kluster är en framgångsrik mötesplats och tvärvetenskaplig utvecklingsarena för teknik- och affärsutveckling i de gröna näringarna, som bidrar till branschernas utveckling och tillväxt.