Brunnby Lantbruksdagar

Under Brunnby Lantbruksdagar hade Agtech 2030 utställning i tältet i samarbete med AgroÖst och Hushållningssällskapet. Vi hade även föredrag på stora scenen under rubriken ”Om hur ny teknik kan lyfta rådgivningen till nya höjder”. Medverkade under föredraget gjorde lantbrukarna Karola Reuterström (Stora Lövhulta Gård, styrelseledamot i Agtech 2030) och Fredrik Andersson (lantbrukare, Sävgården i Arboga) samt Per Frankelius (Linköpings universitet). I montern medverkade också Cilla Krantz, Agro Sörmland. Konceptet tillkom i samspel med AnnaKarin Landin på HS Konsult (Hushållningssällskapet).

 

Brunnby Kverneland John Deere DSC 1132-1920 copy
Fredrik Andersson Karola Reuterstrom Per Frankelius DSC 7705-1920 copy

Vreta Kluster är en framgångsrik mötesplats och tvärvetenskaplig utvecklingsarena för teknik- och affärsutveckling i de gröna näringarna, som bidrar till branschernas utveckling och tillväxt.