Livsmedelsdagarna i Tylösand

Livsmedelsföreningen arrangerar årligen Livsmedelsdagarna i Tylösand. Det är ett arrangemang som lockar ca 400 deltagare från hela livsmedelsbranschen.  Årets tema var ”Innovation inom de planetära gränserna” och arrangerades i samarbete med Lantmännen och Eurofins. Här medverkade Paul Svensson (kock och krögare, Fotografiska museet) som gav sin syn på hållbarhet, matsvinn, miljö och klimat. Per Frankelius föredrag handlade om betydelsen av helhetssyn på de olika delarna i livsmedelssystemet. Han gjorde också en djupdykning i kålrotens roll historiskt i lantbruket men också hur kålroten banar väg för ny teknik i nutiden (exempelvis tvättrobotar för lådorna i kålrotshanteringen). Konferensen gav eko i bland annat tidningen Land Lantbruk.

 Kalrot sort Globus PrasttorpDSC 2525 1920

Vreta Kluster är en framgångsrik mötesplats och tvärvetenskaplig utvecklingsarena för teknik- och affärsutveckling i de gröna näringarna, som bidrar till branschernas utveckling och tillväxt.