• Vreta Kluster

Avslutade

SmartAgri

Hur kan vi uthålligt producera mer på samma jordbruksareal med minskad miljöpåverkan?

Vi vill adressera denna utmaning genom accentuerad teknikutveckling i och digitalisering av lantbruket, s.k. Precision Farming.

Det finns en stor potential att öka digitaliseringen i jordbruket genom nya smarta tekniklösningar och IT-baserade beslutsstödsystem som underlättar för lantbrukaren att spara tid och resurser och för att med högre precision göra rätt åtgärd i rätt tid på rätt plats, vilket är grunden för ett högproduktivt, resurseffektivt och hållbart jordbruk.Västra Götaland och Östergötland är tillsammans med Skåne de viktigaste jordbrukslänen i Sverige. Utöver ett väl utvecklat lantbruk finns här många av Sveriges vassaste företag inom precisionsjordbruk. Här finns även forskning- och innovationsmiljöer med kompetenser som behövs för att skapa de nya smarta lösningar som efterfrågas.

Förstudien syftar till att finna effektiva samverkansformer mellan de regionala FoI-miljöerna för gröna näringar i Västra Götaland och Östergötland och därigenom skapa bättre förutsättningar för utveckling, test och implementering av tekniklösningar och IT-baserade beslutsstödsystem för precisionsjordbruk i Sverige. Genom ökad samverkan mellan agrar och digital FoI och företag i regionerna, gynnas utvecklingen både för primärproducerarande företag och företag som genererar digitala produkter och tjänster. 

Projektägare:
AgroVäst Livsmedel AB

Projektdeltagare:
Gothia Innovation AB
Högskolan i Skövde
JTI
Lantmännen
Linköpings universitet
LRF
Mjärdevi Science Park
SLU
SLU Holding
Vreta Kluster

Projektledare:
Kristina Anderback, AgroVäst

Finansiär:
Tillväxtverket

Projekttid:
2016-01-01 -2016-06-30

StodavTillvaxtverket fordigitalanvandning

 banner gron verkstad   banner gron kunskap2