Innovation & Utveckling

En ledande plats för innovation och utveckling

Målet med Vreta Kluster är att bidra till nya innovationer, utveckling, fler jobb och tillväxt inom de gröna näringarna i Östergötland. Det gör vi genom att driva och arrangera:

Affärsnätverk, seminarier och workshops som

  • Bygger nätverk och partnerskap
  • Genererar nya idéer
  • Bidrar till nya utvecklingsprojekt
  • Bidrar till att fler får finansiering.
  • Gör att fler får nya kontakter och affärsmöjligheter

Processledning

  • Leder processer från idé till projekt
  • Bidrar till att projektresultat testas och tillämpas

http://www.vretakluster.se/j344/images/Process.png

 

Ansvariga:

Helene Oscarsson, klusterledare och processledare
Per Lindahl, projektledare och processledare

Finansiering: Linköpings kommun, Region Östergötland, Växtzon1 (Tillväxtverket) , Vinnova, KSLA,
Partnerskap: Hushållningssällskapet Östergötland, SP Food & Bioscience

Vreta Kluster är en framgångsrik mötesplats och tvärvetenskaplig utvecklingsarena för teknik- och affärsutveckling i de gröna näringarna, som bidrar till branschernas utveckling och tillväxt.