• Vreta Kluster

IPM ökar produktionen i grönsaksproduktion

I projektet IPM ökar produktionen i grönsaksproduktion erbjuds nu grönsaksproducenter att få rådgivning kring Integrated Pest Management (IPM). Målet med projektet är att deltagande odlare får ökad produktion, effektivitet samt att skapa förutsättningar för ett bättre ekonomiskt resultat.

Integrerat växtskydd, IPM, eller integrerad växtkontrol IPC, handlar om en hållbar användning av växtskyddsmedel. Genom att kombinera olika typer av åtgärder bekämpar du ogräs, svampsjukdomar och skadeinsekter i din odling. Målet är att förebygga växtskyddsproblem, bevaka skaderisken i dina odlingar/fält, behovsanpassa åtgärderna samt följa upp och utvärdera bekämpningsåtgärderna.

Som deltagande odlare i projektet erbjuds man hjälp med:

  • Löpande graderingar av olika skadegörare
  • Enskild rådgivning i fält

Projektet kommer följa två växtsäsonger med start 2020 och avslutas hösten 2021.

Kurser om IPM

I projektet kommer även ett paket med kurser att erbjudas grönsaksodlare. Kurserna kommer innehålla ett antal träffar med innehåll om:
  • Grödans sortval Växtföljd, sådd och avstånd mellan plantorna.
  • Hantera ogräs och förberedelse för ogräshämning under odlingssäsong
  • Scouting metoder och graderingssätt
  • Skadegörares påverkan på planta och sina naturliga fiender.
  • Effekten av skadegörare beroende på grödan, deras generationer, livscykel, lämplig miljö, etc
  • Tidpunkten för bekämpningsmedel - användningar och konsekvenser

Anmälningarna för kursträffarna meddelas senare.

Kontaktperson och utförare av rådgivningen är Baan Hami, hortonom från Irak. Tel: 073-543 34 85 E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..

Projektägare: Vreta Kluster AB
Projektledare: Henrik Wemmert, Vreta Kluster
Finansiärer:  Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling samt medfinansieras av Lovanggruppen, Hermelins grönsaker, Hushållningssällskapet Östergötland och MOEK. 

 IPM Projektfinansiärer

 banner gron verkstad   banner gron kunskap2