• Vreta Kluster

Givande möte med Agroväst

Den 30 augusti arrangerades ett möte mellan Agroväst och Agtech 2030, på hotell Haymarket i centrala Stockholm, för att utbyta idéer och erfarenheter. Agroväst har en aktiv roll som förändringsledare i den digitala revolution som sker inom lantbruks- och livsmedelsindustri. Genom projekt som Smartagri och SmartagriHubs har de stärkt sin kapacitet att stötta små och medelstora teknikföretag att utveckla och testa nya smarta tekniklösningar och metoder för en intensifierad, hållbar och säker livsmedelsproduktion.

Haymarket 30aug2019 DSC 2136 1920

 banner gron verkstad   banner gron kunskap2