• Vreta Kluster

Brunnby Lantbruksdagar

Under Brunnby Lantbruksdagar hade Agtech 2030 utställning i tältet i samarbete med AgroÖst och Hushållningssällskapet. Vi hade även föredrag på stora scenen under rubriken ”Om hur ny teknik kan lyfta rådgivningen till nya höjder”. Medverkade under föredraget gjorde lantbrukarna Karola Reuterström (Stora Lövhulta Gård, styrelseledamot i Agtech 2030) och Fredrik Andersson (lantbrukare, Sävgården i Arboga) samt Per Frankelius (Linköpings universitet). I montern medverkade också Cilla Krantz, Agro Sörmland. Konceptet tillkom i samspel med AnnaKarin Landin på HS Konsult (Hushållningssällskapet).

 banner gron verkstad   banner gron kunskap2