• Vreta Kluster

Almedalen 2019

Agtech 2030 var på plats under 3 dagar i Almedalen i samarbete med East Sweden. Vi hade ett seminarium 1 juli med rubriken ”Robotar, sensorer och satelliter – så ser matproduktionen ut 2030”.  Glädjande nog hade vi fullsatt publik i tältet i trädgården. Per Frankelius inledde med ett inspelsföredrag under rubriken "Matproduktionen 2030 – en fråga om högteknologi" som sedan lade grund till en givande debatt där alla först gjorde sammanfattande inspel. Medverkade gjorde bland andra Jenny Gustafsson (Saab Ventures), Charlotte Elander (Energifabriken), Helene Oscarsson (Vreta Kluster) och Betty Malmberg (riksdagsledamot, M, agronom).

 banner gron verkstad   banner gron kunskap2