Grislogistik

Lönsamhet genom logistikexcellens hos Östergötlands grisproducenter

Det övergripande målet med projektet är att bidra till stärkt konkurrenskraft hos Östergötlands grisköttproducenter genom bättre logistiklösningar och alternativa marknadskanaler.

Läs mer

Grönovation

-Nya koncept för att organisera användardrivna innovationsprocesser inom gröna näringar
Projektet ska utveckla spetskunskap om hur innovationer kan stimuleras inom de alltmer högteknologiska gröna näringarna. Projektet kretsar kring nya organiseringsformer för innovation, där samspel mellan juridiska aktörer är centralt.

Läs mer

Växtzon

Fler företag i östra Mellansverige med en omsättning på 100 miljoner kronor. Det är målet för nio företagsinkubatorer och science parks i Eskilstuna, Linköping, Norrköping, Strängnäs, Uppsala, Västerås och Örebro som har tilldelats totalt 33 miljoner kronor av Tillväxtverket. Tillsammans ska de i ett regionalfondsprojekt öka antalet storföretag genom att öppna regiongränserna och dela med sig av kunskap, nätverk och riskkapital.

Läs mer

Vreta Kluster är en framgångsrik mötesplats och tvärvetenskaplig utvecklingsarena för teknik- och affärsutveckling i de gröna näringarna, som bidrar till branschernas utveckling och tillväxt.