Kampanjplattform ”Vi Gör’t”

- För ökad stolthet, kompetens och handlingsförmåga i resurseffektiva Östergötland

I Östergötland finns det bred och djup kunskap inom miljöteknik, i gröna näringar och i hållbarhetsfrågor. Kunskapen och kompetenserna finns inom lärosäten som universitet och högskolor, likaväl som ute i företag och organisationer. Östergötland är i världsklass!

Läs mer

SmartAgri

Hur kan vi uthålligt producera mer på samma jordbruksareal med minskad miljöpåverkan?

Vi vill adressera denna utmaning genom accentuerad teknikutveckling i och digitalisering av lantbruket, s.k. Precision Farming.

Läs mer

Energieffektivisering av djurstallar

Förstudiens syfte är att utreda förutsättningarna för att bygga upp demonstrationskapacitet, och för att genomföra innovativa demonstrationsinstallationer, avseende ny energieffektiviseringsteknologi och nya lågenergilösningar vid renovering och nybyggnation av djurstallar.

Läs mer

Gröna synergier

Seminarieserie inom jordbruk, skogsbruk, livsmedel, häst och företagande

Projektet gick ut på att genomföra olika seminarieserier under 2014 med fokus på olika aspekter inom teknik- och affärsutveckling inom jordbruk, skogsbruk, livsmedel, häst och företagande. Detta har lett till ökad kunskap kring gröna näringar i samhället och stimulerat utbyte av erfarenheter och kontakter mellan människor.

Läs mer

Innovationsledning för smarta specialiseringsstrategier

Innovationsledning i regioner – utveckling av nya tjänster

Projektet syftar till att effektivisera deltagande regioners arbete med att stödja komplexa projektprocesser inom regionala styrkeområden (Smarta Specialiseringsområden) och innovationsmiljöer.

Läs mer

Vreta Kluster är en framgångsrik mötesplats och tvärvetenskaplig utvecklingsarena för teknik- och affärsutveckling i de gröna näringarna, som bidrar till branschernas utveckling och tillväxt.