• Vreta Kluster

Kontroll på matens ursprung – hur svårt kan det vara?!

offentligmat nyhetsbrev

En del av arbetet som temaledare för offentlig mat är uppgiften att följa utvecklingen i de offentliga kökens strävan att köpa in svenskproducerade livsmedel. Teknik för nuvarande upphandlingar innebär att två grossister dominerar marknaden. Köken gör beställningar efter de kriterier man har formulerat i gällande avtal. Strävan efter varor som motsvarar svensk lagstiftning har skapat efterfrågan på underlag som beskriver vad man faktiskt får i leveransen.

Vad händer?

 • Det finns i samma takt man efterfrågar en vara enligt svensk lagstiftning, vanligt förkommande certifikat som visar att så är fallet oavsett var varan har producerats.
 • Det finns en databas för produktblad som är en frivillig service, att som producent nyttja som service till kund. Grossisten avsäger sig dock ansvar att dessa uppgifter är uppdaterade och därmed sanningsenliga. Ingen kontroll existerar.
 • Det enda sättet att säkert veta var och hur varan är producerad är att läsa på varje förpackning. Denna information kan vara otydligt och kontakt med leverantör är tidsödande. Det görs sällan.

Varför är det ibland svårt att veta?

Historisk bakgrund: Tillverkningsland/ursprung

 • Tillverkningsland i [1]GS1 standard, enligt Livsmedelsverkets betydelse ”där varan genomgick den sista väsentliga bearbetningen”
 • För ett antal år sedan valde GS1 att döpa om begreppet tillverkningsland till ursprungsland för att det bättre skulle passa in i den internationella standarden, men med samma innebörd.
 • För många användare har dock ”ursprung” snarare signalerat ”varifrån produkten ursprungligen kommer”, vilket är något annat än ”var varan genomgick den sista väsentliga bearbetningen”
 • Nu har GS1 sedan något år bytt tillbaka till ”tillverkningsland”
 • Resultat – begreppsförvirring!

Vad är då (en del av) lösningen?

 • Beställare köper de varor som har märket "Från Sverige” och slipper fundera över om man har fått önskad vara!
 • Beställaren köper från leverantör som säkerställer svenskproducerade råvaror i sin produktion.
 • Kräv produktblad som i databasen för framförallt animaliska produkter deklarerar:
  • Fött
  • Uppfött
  • Slaktat
  • Förädlat                    

Och som beställare – gör medvetna val och ställ krav! 

Vill du veta mer eller har frågor och funderingar kontakta Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., projektledare Vreta Kluster. 

________________________________________________
[1] GS1 är en världsomspännande organisation som arbetar med standardisering relaterad till distributionskedjor.

 banner gron verkstad   banner gron kunskap2