• Vreta Kluster

Jordbruksverket utlyser 4 miljoner kronor till kurser och utbildningar inom traditionell småskalig matkultur

 Jordbruksverket utlyser 4 miljoner kronor till kurser och utbildningar som syftar till att förmedla kunskap om traditionell småskalig matkultur samt utveckla och bevara ett levande och dynamiskt kulturarv inom mat- och livsmedelsframställning. Stöd kan beviljas till insatser som bidrar till lokal och regional matidentitet samt produktutveckling. Projekten kan också omfatta utbildningsinsatser inom försäljning, logistik samt utveckling av förpackningar och varumärken.

Företag, föreningar, andra organisationer, myndigheter, kommuner, landsting och regioner kan söka det stödet mellan den 25 mars och den 31 maj 2019.

Läs mer på Jordbruksverkets sida »

matkultur

 banner gron verkstad   banner gron kunskap2