Temanätverk

Tillsammans med partnerföretag och andra aktörer driver vi ett antal affärsnätverk med syfte att skapa och förmedla kontakter, utbyta kunskap och erfarenheter, generera utvecklingsprojekt som leder till ökad tillväxt hos de medverkande företagen, och i branschen i Östergötland.

Vi har nu ett antal nätverk igång, och beroende på intresse och finansiering och tillgång till lämplig projektledare, startar vi gärna upp nya.

Affarsnatverk

AFFÄRSNÄTVERK SMART FARMING

Fredrik Stark, Lantbruksit.se, driver ett nätverk med inriktning mot Smart Farming. Detta omfattar bland annat lantbrukare, rådgivare, agroteknikföretag och IT-företag som jobbar med, eller är intresserade av teknikutvecklingen och digitaliseringen inom lantbruket. Informationsspridning sker via sajten www.smartfarmingsweden.com

Är du intresserad av att delta, välkommen att höra av dig!
Fredrik Stark
, Lantbruksit
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
013-10 34 20

Affärsnätverk Livsmedel

Jesper Lindstrom, JL utveckling, driver ett nätverk med vd:ar i livsmedelsbranschen i Östergötland. Nätverket har idag ca 20 medlemmar, och träffas ungefär var 6:e vecka i frukostmöten med externa föreläsare.

Är du intresserad av att delta, välkommen att höra av dig!
Jesper Lindström, JL utveckling
070-899 33 63

Affärsnätverk Trädgård

Linnea Persson, Hushållningssällskapet Östergötland, driver ett nätverk med intresserade odlare inom grönsaker, frukt och bär. Nätverket har idag ca 40 medlemmar, och träffas ungefär var 6:e vecka i seminarier och frukostmöten med externa föreläsare.

Är du intresserad av att delta, välkommen att höra av dig!

Linnea Persson, HS Östergötland
0723-85 12 57
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Samverkan Jobb & Karriär i gröna näringar

Våra branschers attraktionskraft och förmåga att rekrytera skickliga medarbetare är beroende av att företagen syns och kommunicerar i många olika sammanhang. Intressanta målgrupper är skolungdomar, gymnasieungdomar, studenter, nyanlända, personer som vill byta yrkesbana mfl. För ett mindre företag är det dock svårt att hinna med detta arbete på egen hand. Vreta Kluster kan bidra genom att koordinera arbetet och underlätta samverkan mellan regionens olika företag, för att kunna kommunicera fokuserat och delta i flera olika sammanhang. Arbete pågår med att bygga upp en sådan supportverksamhet.

Är du intresserad av att delta, välkommen att höra av dig!
Elisabet Ström, Priscia
070-764 44 56
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Vreta Kluster är en framgångsrik mötesplats och tvärvetenskaplig utvecklingsarena för teknik- och affärsutveckling i de gröna näringarna, som bidrar till branschernas utveckling och tillväxt.