Uppkopplade system

Radiolänk till testbod. Foto: Fredrik Stark

Nu pågår arbete med att koppla upp flera aktiviteter i testbädden till internet. Huvudanslutning med fiber är på plats och aktivering sker inom kort. På plats byggs nu också bland annat radiolänk och wifinät för att koppla upp växthus och fiskodling. Vi har även ett LoRa-nät som till exempel kan användas till tester av teknik för spårning av djur och till strömsnåla sensorer i fält. 

uppkopplade system 780x250px

 

Vreta Kluster är en framgångsrik mötesplats och tvärvetenskaplig utvecklingsarena för teknik- och affärsutveckling i de gröna näringarna, som bidrar till branschernas utveckling och tillväxt.