fbpx

  • Vreta Kluster Konferens & Event

Genomförda evenemang

Evenemang Datum
Biogödseldagen 2023 2023-05-31
Eday 2023 2023-05-25
Snabbkurs i skogsbruk - Modul 3 2023-05-12
Vårens Östgötadagar 2023-05-06
Snabbkurs i skogsbruk - Modul 2 2023-05-05
Snabbkurs i skogsbruk - Modul 1 2023-04-28
Energiträff för små och medelstora företag 2023-04-25
Dialogmöte kring planering av resursen jordbruksmark 2023-04-20
Lantbruksdjuren och tekniken: Var står vi? Vart går vi? 2023-04-14
Ny teknik som skulle kunna skapa stor nytta på din gård 2023-03-22
Gödselbaserad biogas - så förädlar du din produkt och hittar köpare 2023-03-16
Mötesplats AKIS 2023 2023-03-16
AKIS tematräff - Innovation, entreprenörskap och digitalisering 2023-03-07
Så lyckades Hermelins bygga ett starkt varumärke 2023-02-17
Vad krävs för att göra en podcast? 2023-02-16
Alnarpskonferensen 2023 2023-02-15
Maximera affärsnyttan med LinkedIn 2023-02-15
IUFRO World Congress 2024: Skog och samhälle mot 2050 2023-02-09
SMART FARMING 2023 2023-02-09
Informationsträff om EIP Agri 2023-02-09
Vallkonferens 2023 2023-02-07
Hur får vi mer hållbar svensk mat? Inspel till svensk livsmedelsstrategi 2023-02-06
KSLA: Hållbara nygamla grödor 2023-02-03
MatLust: Rusta livsmedelssystemet – hållbara matsystem i en osäker tid 2023-02-02
AKIS tematräff: Affärsmodells-innovation inom odling 2023-02-01
Greppa Näringen och närings-belastning - om rådgivning, utvärderingsresultat och rekommendationer 2023-01-30
Recruitment Fair 2023 Norrköping 2023-01-26
SustAinimal: Grazing living lab seminar - Grazing in the North 2023-01-26
Recruitment Fair 2023 Linköping 2023-01-25
Mer ska bli mat – minskat svinn och ökad resurseffektivitet i produktionen 2023-01-25