fbpx

  • Vreta Kluster Konferens & Event

Ogräsbekämpning i grönsaksproduktion

sockerbetorInom ramen för Vreta Klusters projekt ”IPM ökar produktionen i grönsaksproduktion” arrangeras det i vinter kurser inom grönsaksproduktion på friland.

Del två handlar om ogräsbekämpning, som blir alltmer utmanande. Nya typer av ogräs breder ut sig, mindre mängd växtskyddsmedel och samtidigt dyrare och svårare att få tag i handkraft.

Kursen tar upp integrerade åtgärder för att kunna hantera ogräset i grönsaker. Allt från förebyggande åtgärder och mekanisk bekämpning till aktuella herbicidstrategier i grönsaker. Vi kommer också ta upp frågan kring appliceringsteknik och saker att tänka på för att få optimal verkan av det växtskyddsmedel du använder.

Tillgängliga ogräsmedel och bekämpningsstrategier i grönsaker
 - Oskar Hansson, rådgivare frilandsgrönsaker HIR Skåne
- Gunilla Persson, Nordisk Alkali.

Del 1: Mark- och gödslingsfrågor

Kommande kurstillfällen: 
- Insekter och svamp - 21 januari (mer information kommer)
Vi planerar även för kurser i februari-mars. Mer information om dessa kommer i början av 2021.

TID: 18/12, kl 09.00-11.30
PLATS: Digitalt på länk 
KOSTNAD: 300 kr
ANMÄLAN: Senast 14/12 på den här länken.
Före kursen får anmälda deltagare ett mejl om kursupplägg och en länk för uppkoppling.

 

 

 

Detaljer

Datum 2020-12-18
Slutar 2020-12-18