fbpx

  • Vreta Kluster Konferens & Event

Biogas som både produkt och drivmedel i lantbruket

Välkommen till en inspirerande dag om lantbruksbaserad biogas. Vi kommer att gå igenom förutsättningar och framtida affärsmöjligheter inom detta område. Ett produktionsstöd för biogas införs om 500 miljoner kronor för 2022 och 700 miljoner kronor per år 2023–2024. Stödet föreslås löpa till 2040. Den stora biogaspotentialen finns från gödsel som ännu inte rötas

Se seminariet digitalt här

Program

09.30 Registrering och kaffe

10:00 Marknadsmöjligheter för biogas med nya föreslagna biogaspremier. 
Johan Benjaminsson, Gasefuels

10.30 Den nya biogastraktorn. 
Anders Folkelid, New Holland och Axima

10:50 Baltazar Agros biogassatsning. 
Magnus Sundström, Öjeby gård

11.20 Biogasanläggningar med kraftvärme eller uppgradering. Direktspridning av biogödsel från satellitbrunnar. 
WIP Innovation, Peter Ingemann Wahlgren

11:40 Byggnation av biogasanläggningar med kraftvärmeproduktion. 
Norups Gård Bioraff, Sven Norup

12.00 Lunch

13.00 Biogaslösningar – från avfallshantering till hållbarhetsverktyg. 
Mats Eklund, professor i industriell miljöteknik vid Linköpings Universitet

13:30 Negativa koldioxidutsläpp, Power to Gas och biogas som vätgaskälla. 
Johan Benjaminsson, Gasefuels

14.00 Paneldiskussion, byggnation och drift av biogasanläggningar. 
Johan Benjaminsson, Gasefuels

14.30 Avslutning och kaffe

Detaljer

Datum 2021-11-24
Slutar 2021-11-24
Plats Vreta Kluster