fbpx

  • Vreta Kluster Konferens & Event

Skogen som resurs – goda exempel inom träbyggande

Att bygga i trä är ett sätt att bygga mer klimatsmart. I ett seminarium den 9 december får du ta del av ett antal goda exempel på vad som pågår kring träbyggande och hur det kan bidra till utvecklingen av ett hållbart, klimatsmart samhälle. Vi riktar oss till bland annat byggföretag, skogsägare, skogsföretag, kommuner, studenter, forskare och andra intresserade.

TID: 9 december kl. 09.30-12.30.
PLATS: På Vreta Kluster eller digitalt. De som väljer att delta digitalt kommer att få en länk innan seminariet börjar.
ANMÄLANAnmäl dig senast 2 december.
KOSTNAD: Kostnadsfritt.

Anmäl dig här.

09.30-10.00 Kaffe och registrering
10.00-10.05 Välkommen - Helene Oscarsson, Vreta Kluster
10.05-10.20 Presentation av initiativet Östergötland Bygger Klimatneutralt - Helena Helgegren, Sweco
10.20-11.10 Hållbart samhällsbyggande med skogen och träden som plattform - exemplet Crossways, en ny stadsdel i Växjö
· Urban Blomster - Södra
· Fredrik Löf - Skanska Växjö
· Kristin Kallebo Ydren - Skanska Jönköping
· Ulf Tunemar - Skanska Linköping
11.20-11.40 Träbyggande - tre exempel ur olika perspektiv - teknik, miljö, ekonomi - Tomas Nord, RISE, Smart Housing
11.40-12.00Hybrid wall element combining wood and concrete enables emission reduction in conventional precast concrete construction - Janne Heikkilä, Metsä Wood, Finland (föredrag på engelska)
12.00-12.20 Ny träbyggnadspolicy för Linköpings kommun - Mikael Sonesson, Linköpings kommun
12.20-12.30 Sammanfattning och avslutning
12.30 Lunch till självkostnadspris

En del i en seminarieserie utifrån Skogsprogrammets vision

Regeringen har gett Skogsstyrelsen i uppdrag att fördela medel till regionala insatser som stödjer det nationella skogsprogrammets vision och målen för de fem fokusområdena i skogsprogrammets strategi.  Skogsprogrammets vision: ”Skogen, det gröna guldet, ska bidra till jobb och hållbar tillväxt i hela landet samt till utvecklingen av en växande bioekonomi” ska vara vägledande för insatserna. Länsstyrelsen Östergötland har sökt sådana medel och koordinerar ett genomförandprojekt, där Vreta Kluster har i uppdrag att göra en seminarieserie i linje med Skogsprogrammets vision. Detta seminarium är en del i detta uppdrag.

Detaljer

Datum 2021-12-09
Slutar 2021-12-09
Plats Vreta Kluster

 banner gron verkstad   banner gron kunskap2