fbpx

  • Vreta Kluster Konferens & Event

Världens mest lönsamma lantbruk med datadrivna affärsmodeller

Sverige har ett av världens mest produktiva lantbruk, trots detta är lönsamheten inte i världsklass. För ett land som även är ledande inom informations- och kommunikationsteknik är det naturligt att fråga sig - vilka möjligheter finns till förbättring genom mätning, dataanalys och optimering?

Storskalig datainsamling är redan en naturlig del av arbetet med avel och odling, vilket innebär att lantbruket lämpar sig väl för utvecklingen av olika applikationer av Artificiell Intelligens (AI). Rent praktiskt är det redan i dag mycket som görs med hjälp av AI.

Under denna föreläsning kommer du dels få veta mer om värdet av data och datadelning inom lantbruket, och dels om behovet av olika affärsmodeller anpassade för lantbrukare i syfte att ge betalt för de krav som ställs inom det svenska livsmedelssystemet.

Läs mer och anmäl dig här

Detaljer

Datum 2022-05-20
Slutar 2022-05-20

 banner gron verkstad   banner gron kunskap2