fbpx

  • Vreta Kluster Konferens & Event

Vart tar pengarna i livsmedelskedjan vägen?

Det senaste årets höjda priser på livsmedel har haft stor påverkan på svenska hushåll. Prisutvecklingen har väckt frågor om det finns eventuella konkurrensproblem inom livsmedelsbranschen och om det har lett till omotiverade prisökningar som drabbar konsumenterna. Konkurrensverket har fått i uppdrag av regeringen att undersöka detta närmare. 

Konkurrensverket undersöker både branschen totalt, och fördjupat i sju utvalda produktgrupper. Hittills har de publicerat en analys av konkurrensen i äggkedjan, en om konkurrensen i primärproduktionen och en om hinder för konkurrens i dagligvaru- och grossistledet.  

Vi har bjudit in Susanna Sällström Matthews, sakkunnig ekonom på Konkurrensverket, för att presentera vad som har framkommit hittills, och hur arbetet går vidare. 

Föreläsningen är digital. Den arrangeras av Vreta Kluster i samarbete med LRF Östergötland och Östgötamat. 

Välkommen!

Här kan du anmäla dig! 

Detaljer

Datum 2024-01-18
Slutar 2024-01-18