fbpx

 • Press

Självkörande fältrobbot – vinnare av innovationstävlingen Agtech Challenge

Under våren och sommaren har 15 team arbetat med att utveckla koncept för framtiden inom lantbruk, trädgårdsodling eller rennäring i Hushållningssällskapets innovationstävling Agtech Challenge. Sett till prispengar och deltagarantal är Agtech Challenge en av de största tävlingarna i Sverige inom jordbruksteknik. I går korades vinnaren under prisceremonin på Vreta Kluster.  

Totalt sökte 51 team från hela Sverige till Agtech Challenge med sina innovativa tävlingsbidrag. 15 av bidragen togs ut för delta i tävlingen. Kraven för att delta i Agtech Challenge är att konceptet ska ha potential att utvecklas till en produkt eller tjänst som skapar nytta för miljön och lönsamhet för företag inom lantbruk, trädgårdsodling eller rennäring. Bidragen bedömdes sedan utifrån fem kriterier:

 • Värdeskapande
 • Användarnytta
 • Hållbarhet
 • Skalbarhet
 • Innovativ höjd

En jurygrupp på 8 personer fick det svåra uppdraget att ta fram pristagarna. Totalt delades nio priser ut under kvällen i kategorierna: Folkets röst, Hedersnomineringar och såklart för Agtech Challenge. 

Prisceremoni på Vreta Kluster

Omkring 90 personer samlades på Vreta Kluster för att delta i prisceremonin. Men intresset för tävlingen slutar inte där, nästintill 150 personer följde ceremonin live via Vreta Klusters Youtube-kanal. På plats var Landshövding Carl Fredrik Graf som läste nomineringarna och delade ut priserna.

Kvällens stora vinnare, som tilldelades förstapriset i Agtech Challenge och därmed vann 150 00 kr för att utveckla sin idé var Ekobots sjävkörande fältrobbot. Juryns motivering lyder:

”Tävlingsbidraget kan skapa höga värden, har en innovativ höjd och utvecklingspotential. Genom att kombinera robotteknik och AI möjliggör bidraget odling för den medvetna konsumenten och är en värdig vinnare i Agtech Challenge.”

Thomas Täuber, från Ekobot tog emot priset på scenen. Han var glatt överraskad och berättade att kollegorna dagen innan hade konstaterat att det är otroligt många bra bidrag i tävlingen och att chansen att de faktiskt vinner var låg. Thomas fortsätter med att berätta om hur de i fyra år har meckat i ett garage för att nu sätta sikte mot framtiden:

Nästa steg är att vi sista april nästa år står med fem robotar ute i fält.”

Kvällens andra stora vinnare var Heat Harvest som tog hem andraplatsen och därmed 50 000 kr. Tredjeplatsen kammades hem av Slurry Seeder med en prissumma på 25 000 kr.

Många innovationer kräver många priser

De 51 bidragen som sökte in till Agtech Challenge visade på en hög nivå av innovation. De 15 bidragen som togs ut till tävlingen är därför alla vinnare. Utöver vinnarna av Agtech Challenge uppmärksammande Juryn ytterligare tre bidrag som de ansåg var extra vassa på en av de fem bedömningskriterierna. Dessa tre bidrag fick varsin hedersnominering:

 • Användarnytta
  Vattir, en digital plattform som samlar hela gårdens data och funktioner för styrning och kontroll.

 • Hållbarhet
  Östersjömusslor för akvaponi.

 • Innovativ höjd
  Flexrow, en ny teknik för flexibelt radavstånd.

Folkets röst

Under tävlingens gång har tävlingsbidragen visats på tre stora mässor runt om i landet: Öjeby lantbruksmässa, Brunnby lantbrukardagar och Borgeby Fältdagar. Det var under dessa mässor som folket fick möjligheten att rösta på sina favoriter. Totalt röstade 518 personer. Folkets favorit var bidraget Heat Harvest, som skapar win-win genom att tillvarata den värme som kommer från datacentraler. Det näst populäraste bidraget bland folket var Fieldgofer 2.0, en fältrobot för gödningsspridning. Tredjeplatsen kapade Östersjömusslor för akvaponi.

En stark innovationskraft i Sverige

Framtidstro, möjligheter och konkurrenskraft är några ord som publiken använde för att beskriva innovationstävlingen. På Vreta Kluster kan vi inte annat än att hålla med.

Vi ser fram emot att följa alla de 15 teamen och utvecklingen av deras innovativa koncept.  

Agtech Challenge