fbpx

  • Press

Seminarium om fossilfria arbetsfordon

Hur kan lantbruk, skogsbruk och entreprenad ställa om från fossila till fossilfria drivmedel på ett ekonomiskt hållbart sätt? Under ett seminarium, som arrangerades av Vreta Kluster, Agtech 2030 och LRF, fick åhörarna en djupdykning i just detta.    

Seminariet som hette ”På väg mot fossilfri livsmedelskedja – vilka arbetsfordon fungerar i dag?” arrangerades på Vreta Kluster, och digitalt, måndagen 8 november. 

Moderator för dagen var Peter Borring, hållbarhetsambassadör för LRF och styrelseledamot i Agtech2030.  

Per Lindahl från Logistika inledde seminariet med en presentation av länets elektrifieringslöfte och hur regionen arbetar med frågan.

Därefter presenterade Fredrik Askling från Swecon, som är återförsäljare för Volvo CE i Sverige, Baltikum och norra Tyskland, två olika elektriska anläggningsmaskiner som de har ute hos kunder i dag. Det är L25 Electric och ECR25 Electric. Han berättade att den sistnämnda används mycket av en anläggning som sorterar plast och den förstnämnda fungerar mycket bra att sätta en balgrip på.  

Det sker en ständig utveckling av fossilfria drivmedel. Fredrik Askling berättade att elektrifieringen passar bra på mindre grävare och lastare då körmönstret är lämpligt för det. Han berättade också om fördelarna med elektrifiering av arbetsfordon. Bland fördelarna nämnde han:

  • Att de är oerhört tysta
  • Att de är avgasfria
  • En klart lägre kostnad för ”drivmedel”

Kristian Pettersson från LRF presenterade transportfordon med fokus på fyrhjulingar och pickuper. Han visade filmklipp på fordon som finns på marknaden i USA i dag.  

Lina Tillby från Länsstyrelsen i Östergötland berättade om Klimatklivet och hur det kan hjälpa företag inom de gröna näringarna i omställningsprocessen.

Klimatklivet är Naturvårdsverkets investeringsstöd för klimatinvesteringar i kommuner, regioner, företag och organisationer. Privatpersoner kan inte söka stödet. Syftet med stödet är att det ska hjälpa till i minskningen av utsläppen av växthusgaser, bidra till spridning av teknik och marknadsintroduktion, samt ha effekter på andra miljökvalitetsmål, hälsa och sysselsättning.

Mellan 2015 och mars 2021 beviljades 400 av cirka 700 inkomna ansökningar för investeringar inom jordbruk. Exempel på åtgärder som gjorts för att få stödet har varit elektrifieringar av bevattningssystem, gödselomrörare och foder – och strövagnar. Stödet utgör i snitt 44 procent av investeringskostnaden och som mest kan man få 70 procent av investeringskostnaden. Ansökan görs hos Länsstyrelsen.

Mathias Ericsson från PPAM avslutade seminariet med att berätta om hur man kan skapa sitt eget solbränsle.   

IMG 0076

Per Anders ”Berra” Torsson och hans elbil, Fredrik Askling från Swecon, Mathias Ericson från PPAM, Lina Tillby från Länsstyrelsen. Fotograf Carolina Fransson. 

Skrivet av
Carolina Fransson, LRF