fbpx

  • Press

2022 – ett år med stora satsningar som ska stötta livsmedelsproducerande företag

Vi går mot ljusare tider. Visst, det är den 21 december och årets kortaste dag när jag skriver detta.  Men om vi släpper blicken från fönstret och vänder ögonen mot den svenska, närmare bestämt den östgötska, livsmedelskedjan så ser vi ljuset. Allt fler vill leva hållbart, vara medvetna om vad vi äter och förstå hur våra val gör skillnad. Allt fler förstår också att den lokalproducerade maten inte bara är god, utan att den finns där även när en kris slår till och alla de leveranser vi väntar på inte når oss.

Vreta Kluster arbetar med att verkställa den regionala livsmedelsstrategin. Det innebär att vi ska öka både lokal- och svenskproducerad mat i det offentliga köket. Att vi ska stärka konkurrenskraften genom affärsutveckling och skapa ett tydligt tillväxtfokus i livsmedelssektorn. Det innebär också att vi måste öka kunskapen om behovet av försörjningsberedskap och hur det hänger ihop med livsmedelsproduktionens konkurrenskraft.

Aldrig tidigare har vi haft så många aktiviteter och projekt på gång som nu för att stärka livsmedelskedjan.

Vi är glada över att kunna stärka vårt arbete kring kompetensförsörjning kopplat till affärsrådgivning inom livsmedelsproducerande företag. Under 2022 kommer vi ha flera parallella projekt som kommer att arbeta med olika insatser mot livsmedelsproducerande företag, allt för att öka konkurrenskraft, ge bättre förutsättningar för tillväxt, och i förlängningen stärka den östgötska och svenska livsmedelsproduktionen samt öka vår självförsörjningsförmåga.

Vildsvinet som råvara

Det går att säga mycket om Vildsvin. Har man de i sin trädgård är man mindre nöjd, men om vildsvinet kommer vällagad på ens tallrik så är många desto mer nöjda. Det finns flera utmaningar från det att Vildsvinet bökar i skogen tills den kan serveras som en exklusiv rätt. I höstas var Vildsvinet en av huvudråvarorna på Årets Kock. Vi vill öka förståelsen och kunskaperna om hanteringen i kedjan, från skog till tallrik, och även möjliggöra att viltkött kan serveras i det offentliga köket.

Offentliga kök i Östergötland

Vreta Kluster har ett projekt med målet att främja andelen lokalproducerad mat till de offentliga köken i Östergötland. Detta sker delvis genom ökat engagemang med kostchefer, men även genom att öka förståelsen och skapa nya affärsrelationer mellan producent och upphandlare för att se möjligheter i hur vi kan öka den östgötska livsmedelsproduktionen.

Affärsutveckling inom matturism

Tillsammans med Östgötamat driver Vreta Kluster ett affärsutvecklingsprojekt där tio företag inom turistnäringen får genomgå Kurbits affärsutvecklingsprogram. Varje företag får skapa en konkret handlingsplan för sin matupplevelse, som tillsammans ska stärka det gemensamma varumärket kring mat från Östergötland.

Tekniklyft skapar en stark livsmedelskedja

Vårt samverkansprojekt tillsammans med AgroVäst, RISE och Naturbruksförvaltningen i Västra Götalandsregionen fortsätter. Vårt intresse har väckts utifrån de utmaningar och problem som kan finnas kopplade för digitaliseringens möjligheter för lantbruket. Projektet riktas mot lantbrukare och rådgivningsorganisationer med syfte att identifiera problemområden och kvantifiera vilket värde den enskilda lantbrukaren sätter på lösningen vilket blir en beskrivning av marknadens priselasticitet för den tänkta tekniken/tjänsten. Potentialen i ett tekniklyft, är ett led i att stärka konkurrenskraften genom ökad effektivitet i livsmedelskedjans olika länkar.

Djurens roll i livsmedelsystemet

Arbetet i det nybildade centrumet Sustainimal fortsätter med forskning om djurens roll i livsmedelssystemet. I satsningen kommer djurens bidrag utvärderas både avseende nettoproduktion av livsmedel, ekosystemtjänster och kapacitet att leverera livsmedel i händelse av kris.

Mot ett år med stora satsningar

Detta är ett axplock av vad 2022 har med sig. Vi går mot ljusare tider, mot en vår och ny växtsäsong. Vi går även mot ett år fyllt av satsningar som ska stötta livsmedelsproducerande företag.  Är du intresserad av någon satsning eller vill veta mer, hör av dig till oss på Vreta Kluster – vi utvecklar de gröna näringarna.

 

Henrik Wemmert

 banner gron verkstad   banner gron kunskap2