fbpx

  • Vreta Kluster

Avslutade

Skogsstrategin – Östergötlands gröna hjärta

Ett kommunikationsprojekt för att öka kunskapen om skogens många värden. Projektet kommer bidra till evenemang inom flera områden för att föra dialog mellan flera intressegrupper.

Header Skogsbild

Skogsstrategi deltagarloggir 

Projektet kommer att utföra fyra evenemang på olika teman för att lyfta skogens många värden. Vi kommer även ta fram nyhetsbrev där intressant information om skogen, forskning kring skogen och affärsutveckling och innovation kopplad till skogen som resurs kommer lyftas och spridas mellan olika målgrupper.

Registrera dig här för att få Skogsstrategins nyhetsbrev - Klicka här!  

Evenemang

Bränder i skogen - 4 juni 2019

Läs artikeln från evenemanget härLäs om agendan här.

Skogliga innovationer - 21 oktober

Läs mer om program och anmälan här

Den cirkulära skogen - 11 november

Läs om evenemanget här

Skogen som samhällsbyggare - 11 december

Agenda och dokumentation om evenemanget här

Artikel från evenemanget: Trä är en super-hero