fbpx

  • Vreta Kluster

Avslutade

Digital mötesplats för livsmedelsbranschen

I pilotprojektet "Digital mötesplats - matching för ökad Cirkulär Ekonomi i livsmedelsbranschen" har Krinova, tillsammans med bland andra Vreta Kluster, under 2019 arbetat med att underlätta för små och medelstora bolag i livsmedelsbranschen att hitta nya möjligheter som ligger inom ramen för cirkulär ekonomi. 

Krinova, som är Sveriges största och första inkubator med fokus på livsmedel, och Vreta Kluster har tillsammans med flera andra samverkanspartners i projektet anpassat en befintlig digital plattform för att skapa nya produkter, affärer och arbetssätt för företag.
Plattformen är en mötesplats för livsmedelscommunity där nya samarbeten skapas, som stärka livsmedelsbranschen.
Ett konkret exempel är ett mälteri vars huvudprodukt är malt till ölproduktion som i sin verksamhet får restprodukter som kan användas till att producera djurfoder, mjölsorter eller energibars.

 

Projektnamn: Digital mötesplats - matching för ökad cirkulär ekonomi i livsmedelsbranschen
Finansiärer: Tilväxtverket
Projektägare: Krinova
Projektledare: Rosalie Toth, Krinova
Projektdeltagare: Krinova, Vreta Kluster, Länsstyrelsen, Region Skåne
Projekttid: 2019-01-01 - 2019-11-30