fbpx

  • Vreta Kluster

Avslutade

Innovationsledning för smarta specialiseringsstrategier

Innovationsledning i regioner – utveckling av nya tjänster

Projektet syftar till att effektivisera deltagande regioners arbete med att stödja komplexa projektprocesser inom regionala styrkeområden (Smarta Specialiseringsområden) och innovationsmiljöer.

Med projektprocesser avses innovationsorienterade, fleraktörssamarbeten med stor potential att bidra till regional tillväxt.

Dessa ska vara av sådan karaktär att någon form av offentligt stöd anses nödvändig för att processen ska starta och/eller hållas igång till dess annan finansiering kan säkras. Målet med projektet är att skalbara tjänster verktyg (tjänster) som stöder:

a) Övergripande processledning,
b) Idéutveckling i fleraktörssamverkan
c) Projektledning av näringslivsdrivna innovationsprojekt
tas i bruk av aktörer med regionalt utvecklingsansvar, eller av andra lämpliga regionala aktörer.

Projektägare:
Region Östergötland

Projektdeltagare:
Region Östergötland
Norrköping Science Park
Mjärdevi Science Park
Effektfabriken AB
Crearum
Gaialab AB
Vreta Kluster

Projektledare:
Peter Larsson, Region Östergötland

Finansiär:
Vinnova

Projekttid:
2015-04-15 - 2016-10-31

Slutrapporter
pdfRapport_delprojekt_naringslivsdrivna_innovationsprojekt.pdf

pdfRapport_delprojekt_systemstod_regionala_innovationsprocessen.pdf

pdfBilaga_1.1_-_Metoder_for_utveckling_av_ideutvecklingsaktiviteter.pdf

pdfBilaga_1.2_-_Exempel_pa_uppfoljning_av_idegenereringsaktivitet.pdf

 

Vinnova RGB ram