fbpx

  • Vreta Kluster

Nationell livsmedelsstrategi

Den nationella livsmedelsstrategin med sikte mot år 2030 är den första svenska livsmedelsstrategin som omfattar hela livsmedelskedjan. En långsiktig strategi ska bidra till att potentialen för hela livsmedelskedjan nyttjas fullt ut.
Läs mer om den nationella livsmedelsstrategin här.

Kortversion av livsmedelsstrategin
2017 livsmedelsstrategin kortversion webb 1