fbpx

  • Vreta Kluster

Goda exempel på pränt

Det händer mycket i arbetet med livsmedelsstrategin och nu finns en del av allt det som pågår samlat i tryckt form. Broschyren ”Goda exempel för mer östgötsk mat” samlar en rad goda exempel på insatser som görs av olika aktörer för att öka mängden östgötsk mat på åker och tallrik i Östergötland. Där kan du läsa mer om var företag och offentliga organisationer gör för att nå målen i strategin.

pdfGoda exempel för mer östgötsk mat