fbpx

  • Vreta Kluster

Nu finns flera utlysningar från Jordbruksverket att söka medel i

Jordbruksverket har flera olika utlysningar öppna för ansökningar om utvecklingsinsatser inom olika delar av livsmedelskedjan.

Jordbruksverket utlyser 8 miljoner kronor för informations- och demonstrationsinsatser som ska stärka konkurrenskraften genom att bidra till en attraktiv och hållbar arbetsmiljö inom jordbruks- trädgårds- och rennäringen. Du kan söka stödet mellan den 28 februari och den 27 april.

https://nya.jordbruksverket.se/4.4d1ff61d16cb1206b8c29029.html

Jordbruksverket utlyser 3 miljoner kronor till projekt som främjar svensk måltidsexport, det vill säga internationella besökares konsumtion av mat-, dryck- och måltidsupplevelser i Sverige. Du kan söka stödet mellan den 14 februari och den 17 april.

https://nya.jordbruksverket.se/4.4d1ff61d16cb1206b8c29029.html

Pilot- och samarbetsprojekt för ökad djurvälfärd Jordbruksverket utlyser 8 miljoner kronor till pilot- och samarbetsprojekt som ska syfta till att stärka djurvälfärden hos livsmedelsproducerande djur, med bibehållen eller förbättrad lönsamhet. Du kan söka stödet mellan den 12 mars och den 29 april.

https://nya.jordbruksverket.se/4.4d1ff61d16cb1206b8c29029.html

Nu finns det två nya utlysningar att söka:

  • Informationsinsatser till unga och nya företagare för ökad konkurrenskraft, som du kan söka mellan den 19 mars och den 26 maj 2020.
  • Informations- och demonstrationsinsatser för spridning av goda exempel, som du kan söka mellan den 19 mars och den 19 maj 2020.

https://nya.jordbruksverket.se/4.4d1ff61d16cb1206b8c29029.html