fbpx

  • Vreta Kluster

Regionen stöttar länets lanthandlare

Den östgötska landsbygden ska vara levande och länsinvånarna ska kunna bo och verka var de vill. Det betyder att lanthandlarna fyller en viktig roll och regionutvecklingsnämnden har därför öronmärkt 140 000 kronor för att stötta dem som är mest sårbara för oväntade utgifter.

Ekonomiskt stöd har tidigare funnits genom EU-medel i länsstyrelsens Landsbygdsprogram. Men de pengarna har tagit slut och för att det inte ska bli ett avbrott, som skulle kunna bli allt för tufft för många lanthandlare, har regionala utvecklingsnämnden (RUN) beslutat att stötta med 140 000 kronor, en summa som ska täcka 2020.

- Vi har mätt hur många av Östergötlands invånare som har en dagligvarubutik inom 20 minuters avstånd med bil. Det har nästan alla. Det betyder att en enskild lanthandel kan täcka ett väldigt stort geografiskt område och då inser man att varje butik blir väldigt viktig, säger Martin Tollén (S), vice ordförande i regionutvecklingsnämnden och trafik- och samhällsplaneringsnämnden.

 Tollen S

- Butikerna kan dessutom vara avgörande för om vi ska klara att kompetensförsörja näringarna på landsbygden, fortsätter han. Om folk ska kunna bo kvar, eller lockas att flytta ut på landet för att ta arbete, kan inte den samhällsservice som en dagligvarubutik står för vara allt för otillgänglig.

Men kundunderlaget är av naturliga skäl ganska begränsat och många handlare har det tufft.

Tanken med bidragen från Region Östergötland är att de ska användas som stöttning vid stora investeringar. Det kan handla om att en kassa eller en frys behöver bytas ut till exempel.

- De allra minsta lanthandlarna kommer att prioriteras när bidragen ska fördelas. Vi håller på att ta fram regelverket för kriterierna nu. De handlare som uppfyller kraven och behöver stöd för en kostsam investering ska vända sig till sin hemkommun för att få hjälp med ansökan,  säger Martin Tollén.