fbpx

  • Vreta Kluster

Utmaningsdriven digitalisering för en konkurrenskraftigare livsmedelskedja

Livsmedelskedjan står inför många stora tekniska möjligheter. I projektet som leds av Vreta Kluster är målet att fler teknikleverantörer utvecklar lösningar för att öka konkurrenskraften inom livsmedelskedjan.

Flera nya tekniker är i dagsläget inte tillgängliga för delar av livsmedelskedjan, då det finns ett affärsmässigt glapp mellan olika branscher. Projektet "Utmaningsdriven digitalisering för en konkurrenskraftigare livsmedelskedja" riktas mot aktörer inom hela livsmedelskedjan från frö till gaffel med syfte att identifiera problemområden. 
Genom att identifiera utmaningar och problem som går att lösa med digitalisering, sensorer och kommunikation ska projektet beskriva olika case och värdera effekten av att lösa problemen. Några av de föreslagna lösningarna ska även testas i verkligheten. 

I projektet samverkar Vreta Kluster med Agroväst i Västra Götaland och riktar resurserna mot de gröna näringarna i hela mellansverige. Övriga aktörer i projektet är RISE, som bidrar med bred teknisk kompetens, Naturbruksförvaltningen i Västra Götalandsregionen som har fokus på framtidens arbetskraft med sina skolor.

Utmaningsdriven digitalisering Processen

 Läs mer och engagera dig här >>>

Projektnamn:
Utmaningsdriven digitalisering för en konkurrenskraftigare livsmedelskedja

Finansiärer:
Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Projektägare:
Vreta Kluster AB

Projektledare:
Henrik Wemmert, Vreta Kluster

Projektparter:
Vreta Kluster, Agroväst, RISE, Naturbruksförvaltningen i Västra Götalandsregionen

Projekttid:
Januari 2021- december 2022

 Utmaningsdriven_Digitalsering_-_hemsida_1.png

 

 banner gron verkstad   banner gron kunskap2